ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Статті

«Mente et malleo»
Обкладинка Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Автор(и)
І.Г. Зезекало
,
А.А. Писаренко
Рік: 1995
Відвідувань: 710

УДК 622.691.4.052

Приведены результаты исследований бишофита о качестве комплексного ингибитораидротообразования и коррозии. Описаны физико-химические свойстоа, а также исследованы условия регенерации бишофита и его коррозионная актионость.

Ключові слова:
агент вытеснения нефти
 
бішофіт
 
гідроутворення
 
ингибитор
 
Обкладинка Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп  модифікованих крохмалів

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
В.М. Руденко
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 853

О.Ю.Мельник, В.М.Ковбаса, В.М.Руденко, доктори техн. наук, О.Б. Бовсуновська

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Крохмаль — основна частина найважливіших харчових продуктів: борошна, картоплі, кукурудзи тощо. Цей полімер є сумішшю двох його різновидів — імпози та амілопектину. Особливості будови і властивостей цих складових, їхнє співвідношення в нативному крохмалі залежать від виду рослинного джерела картопля, рис, кукурудза) і визначають головну ехнологічну властивість, яку нативний крохмаль виявляє у харчових системах.

Ключові слова:
крохмаль
 
Обкладинка Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
М.В. Лазаренко
,
О.П. Перепелиця
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 856

УДК 664.2

Мельник О.Ю., Ковбаса В.М., д-р техн. наук, проф., Перепелиця О.П., Лазаренко М.В., кандидати техн. наук (НУХТ, Київ)

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Для визначення стану вологи у нашивних і модифікованих крохмалях було проведено дослідження термічної стійкості крохмалів різних видів. За допомогою методів термогравіаметрії отримано інформацію про відносну термічну стабільність крохмалю, залежність термостабільності від характеру модифікувальних домішок, роль вологи в кінетиці термічної деструкції. Значний інтерес становлять дослідження реакцій термічного розкладання цих сполук, вивчення умов їх перебігу, виявлення факторів, які сприяють зниженню втрат сировини і стабілізації продуктів.

Крохмалі різних видів широко застосовуються в харчовій промисловості [1], оскільки вони є одними з найпоширеніших натуральних структуроутворювачів, загусник і стабілізаторів. Останнім часом на ринках України з'явилося багато різних видів модифікованих крохмалів, тому актуальним є завдання вивчення фізичних та хімічних властивостей сировини, розроблення нових рецептур харчових продуктів і вдосконалення технологічного процесу.

Ключові слова:
модифікований крохмаль
 
Обкладинка Жидкости глушения и промывки, сохраняющие коллекторские свойства пласта

Жидкости глушения и промывки, сохраняющие коллекторские свойства пласта

Автор(и)
В.Л. Заворотный
,
Д.Ю. Елисеев
,
Е.Г. Гаевой
,
Л.А. Магадова
,
М.А. Силин
Рік: 2009
Відвідувань: 774

Самой массовой операцией с использованием химических реагентов является операция глушения скважин. Применение качественных жидкостей глушения (ЖГ), ингибированных для предотвращения набухания глинистых минералов, коррозии, образования нерастворимых в воде солей и устойчивых водонефтяных эмульсий позволяет сохранить коллекторские свойства
пластов.

Ключові слова:
коллекторский
 
пласт
 
Обкладинка Закономерности гелеобразования в кислотных золях алюмосиликатов и силикатов

Закономерности гелеобразования в кислотных золях алюмосиликатов и силикатов

Автор(и)
В.Н. Хлебников
Рік: 2009
Відвідувань: 835

УДК 544.77

Исследованы процессы гелеобразования в кислотных золях кремнезема, полученных при растворении алюмосиликатов, коллоидного кремнезема и жидкого стекла в соляной кислоте. Получены уравнения описывающие зависимости времени гелеобразования от концентрации кислоты и субстрата, температуры и уровня минерализации растворов. Показано, что лимитирующей стадией процесса гелеобразования в кислотных золях кремнезема является реакция протонирования кремниевой кислоты.

Ключові слова:
гелеобразующий компонент
 
Обкладинка Закупоривание трещин: успехи в разработке материалов для борьбы с поглощением бурового раствора

Закупоривание трещин: успехи в разработке материалов для борьбы с поглощением бурового раствора

Автор(и)
Арно Мейер
,
Джереми Гаранд
,
Клифф Фрейтс
,
Сантьяго Пабло Баггини Альмагро
Рік: 2014
Відвідувань: 686

Нефтегазовое обозрение, Сборник III: избранные статьи из журнала "Oilfield Review", том 26, №1 (весна 2014 г.); том 26, №3 (осень 2014 г.).

Обкладинка Замена буровым растворам на углеводородной основе

Замена буровым растворам на углеводородной основе

Автор(и)
Б.М. Дай
,
Д.П. Энрайт
,
Ф.М. Смит
Рік: 1991
Відвідувань: 684

Новая система, заменяющая буровые растворы на углеводородной основе, может повысить ско-
рость проходки, обеспечить устойчивость ствола и предотвратить образование сальников на долоте.
В этой системе применяется полигликолевая эмульсия, чтобы добиться экологической безопасности.

Ключові слова:
углеводородная основа
 
эмульсия
 
Обкладинка Изоляция водопритока в добывающих скважинах с применением тампонажных растворов на углеводородной основе

Изоляция водопритока в добывающих скважинах с применением тампонажных растворов на углеводородной основе

Автор(и)
Н.Н. Ефимов
Рік: 2011
Відвідувань: 585
«Инженерная практика», №7/2011
Обкладинка Инженерно-геологическая классификация глинистых горных пород и гидратообразующие буровые растворы для бурения в них

Инженерно-геологическая классификация глинистых горных пород и гидратообразующие буровые растворы для бурения в них

Автор(и)
Г.Г. Ишбаев
,
Е.М. Иносаридзе
,
З.З. Шарафутдинов
,
Р.З. Шарафутдинова
Рік: 2010
Відвідувань: 764

УДК 622.245

Практика строительства скважин показывает, что использование современного бурового инструмента и оборудования не всегда обеспечивают высокое качество строительства скважин в разрезах, представленных глинистыми горными породами. На наш взгляд, это связано с тем, что при выборе и применении буровых растворов не учитываются различия в свойствах вскрываемых глин, а свойства буровых растворов подбираются без учета особенностей взаимодействия компонентов бурового раствора между собой и глиной из состава глинистых горных пород.

Существующий уровень развития науки и технологии позволяет по-новому рассмотреть управление свойствами различных объектов путем использования нанотехнологий. Значительная часть исследований в этой области берет начат в супрамолекуяярной химии и заимствует ее основные подходы. Самоорганизация молекул и их кластеров в новые структуры являются объектом супрамолекулярной химии.

Использование теории супрамолекулярной химии, применительно к гтне и буровым растворам, позволяет разработать новые пути управления их свойствами.

Ключові слова:
скважина
 
Обкладинка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА, НС1 И КПАВ (КАТАМИН АБ) ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБВОДНЕННЫХ ЗОН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА, НС1 И КПАВ (КАТАМИН АБ) ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБВОДНЕННЫХ ЗОН

Автор(и)
Ш.А. Гафаров
,
С.К. Салех
Рік: 2007
Відвідувань: 731

УДК 622,276

В статье описывается эффективный состав гелеобразующих компонентов (цеолитный компонент, НС1 и в качестве регулятора скорости времени гелеобразования использовали катамин АБ). Предложенные композиции имеют небольшую вязкость и регулируемый период гелеобразования, состав не столь агрессивен. Приведены результаты экспериментальных работ по изучению зменения фильтрационных характеристик образцов, изменения градиента давления идропрорыва и снижения водопроницаемости.

Ключові слова:
гелеобразующий компонент
 
цеолитный