ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Компанія «Геосинтез Інженірінг» щиро вітає Лубана С.В. із захистом дисертації за темою «Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин.

Захист відбувся 8 червня 2017 року о 10.00 в Івано-Франківському університеті нафти і газу.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Мислюк М.А.

Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор, Кожевников А.О.
                              кандидат технічних наук, Лазаренко О.Г.

Вітаємо Сергія Володимировича, бажаємо успішного втілення всіх виробничих та наукових задумів, міцного здоров’я та наснаги у майбутніх наукових пошуках!

Автореферат дисертації:   

 


 

Офіційний опонент проф., д.т.н. Кожевников А.О.

Офіційний опонент к.т.н. Лазаренко О.Г.

д.т.н. Кунцяк Я.В.

проф., д.т.н. Яремійчук Р.С.

проф., д.т.н. Бойко В.С.

Голосування спеціалізованої вченої ради