ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Буріння інтервалу спуску обсадної колони до глибини 4130 м було завершено ще 2 місяці назад, однак підготовка стовбуру свердловини до спуску ОК та геофізичні роботи затягнулись на тривалий термін. Дався взнаки складний 5 інтервальний профіль, інтенсивне жолобоутворення та численні правки кривизни. Хоча відхід від вертикалі незначний, всього 125 м, рух бурильного інструменту в інтервалах набору та спадання кривизни супроводжувався затяжками і посадками. Через це, не зважаючи на високу стійкість стовбуру свердловини, виникла потреба у проведенні кількаразових проробок із поступовим збільшенням жорскості КНБК.

Також, мали місце суттєві проблеми із проведенням ГДС. Геофізичні прилади не доходили до вибою через посадки в зонах уступів та інтервалах інтенсивного викривлення стовбуру. Прийшлось робити повний комплекс ГДС з використанням бурильних труб та понітервально прописувати стовбур свердловини.

Проаналізувавши геофізичні  дані та оцінивши зони можливих ризиків свердловина була підготовлена до спуску ОК. Велику роль відіграв верхній привід бурового верстата (top drive), який дозволяв здійснювати СПО з промивкою та обертанням. Як результат, колона спущена однією секцією до вибою та успішно зацементована. При кріпленні ОК використовувалась технологія ступеневого цементування.

Велика заслуга в успішному завершенні цього надзвичайно складного етапу робіт належить безглинистому буровому розчину Біокар-МТ, що дозволив запобігти осипанням порід та забезпечити ефективне очищення стовбуру від шламу. Вміст хлориду калію у промивальній рідині постійно підтримувався на рівні 6-7 %. Періодично в систему вволився полігліколь.

З досвіду буріння на даній площі відомо, що при подальшому поглиблені свердловини, в інтервалі 4130-4285 м, очікується розкриття зони залягання нестійких аргілітів з аномально високими поровими тисками. Для попередження осипань породи необхідно збільшити густину та забезпечити високі виносні та утримуючі властивості бурового розчину. Подальше буріння буде здійснюватися на безглинистій системі Біокар-МТ з густиною 1340 кг/м3.

ПАРАМЕТРИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ БІОКАР-МТ ПЕРЕД СПУСКОМ ОБСАДНОЇ КОЛОНИ:
  • густина – 1,19 г/см3;
  • умовна в'язкість – 75 с;
  • СНЗ – 120/134 дПа;
  • пластична в'язкість – 14 мПа*с;
  • ДНЗ – 215 дПа;
  • фільтрація – 5,5 см3/30 хв;
  • КТК – 0,08;
  • загальна мінералізація – 10,8 %;
  • вміст KCl – 6,8 %;
  • рН – 9,0.