ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Конференция GeoDrilling III – общение, информация, сотрудничество

Полетучий И.И.
ООО «Геосинтез Инжениринг»


Науково-технологічні аспекти нарощування в Україні власного видобутку нафти і газу

д.т.н. Чудик І.І.
Iвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Проблеми буріння і освоєння важковидобувних запасів типу Tight gas з глибокозалягаючих покладів вуглеводнів діючих родовищ ДДз (на прикладі Семиренківського ГКР)

к.г-м.н. Гафич І.П.
ДТЕК Нафтогаз


Эффективность применения современных технологий в условиях глубокозалегающих газоконденсатных горизонтов ДДв

к.т.н. Виноградов Г.В.
группа компаний «Гео Альянс»


Досвід застосування інноваційних технічних рішень, спрямованих на збереження ємнісно-фільтраційних властивостей продуктивних колекторів в процесі їх первинного розкриття і кріплення

Бойко А.Г.
група компаній «Смарт Енерджі»


Кріплення продуктивних горизонтів нецементованими експлуатаційними хвостовиками з використанням набухаючих пакерів

Дудій П.М.
ДП «Ньютек Юкрейн»


Проблемы и перспективы развития рынка сервисных услуг по буровым растворам в Украине

Демчинко М.Є. 
ООО «НК «Газинвестпроект»

 

О некоторых проблемах при бурении мезозойских отложений ДДв

Вартикян В.Р.
ООО «Шамир Кемикал»


Високомінералізовані біополімерні бурові розчини, як альтернатива застосуванню обважнених РВО

Жолоб Н.Р.
ТОВ «Геосинтез Інженірінг»


Исследование механизма структурообразования в биополимерных системах при использовании комплексообразующих солей

Ляшенко С.О.
ООО «Геосинтез Инжениринг»