ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Ціллю проведення КРС є вилучення негерметичного пакера та ліквідація негерметичності експлуатаційної колони, через яку в свердловину потрапляє вода. Густина пластової води, що надходить в свердловину – 1145 кг/м3. За даними ГДС продуктивний горизонт В-18 не обводнений, тобто вода поступає з верхніх інтервалів. 

Оскільки в свердловині присутня вода, для глушіння використали бегзлинистий біополімерний розчин «Біокар-Блок». Використання РВО за умови присутності води неможливе, оскільки це може катастрофічно вплинути на подальшу продуктивність свердловини і призвести до втрати всього об’єму промивальної рідини.

Глушіння свердловини провели за допомогою колтюбінгової установки. Трубний простір заповнили рідиною глушіння «Біокар-Блок» густиною 1160 кг/м³. На вибій встановили спеціально розроблену блокуючу пачку.

Увесь об’єм розчину приготовлений за спеціально розробленою НДЛ рецептурою, на базі виробничого обслуговування ТОВ «Геосинтез Інженірінг» та наданий замовнику на умовах оренди. 

ПАРАМЕТРИ РІДИНИ ГЛУШІННЯ: 

  • густина - 1160 кг/м3;
  • умовна в'язкість - 64с;
  • СНЗ - 71/125дПа;
  • фільтрація - 3 см3/30 хв;
  • пластична в'язкость - 20мПа*с;
  • ДНЗ - 187дПа;
  • рН - 9,7.