ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Свердловина похило-скерована з АВПТ, проектна глибина 5445 м. При розкритті продуктивних горизонтів буде використовуватися ІЕР «Witer - II»

ИНФОРМАЦИЯ О СКВАЖИНЕ

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø473 мм – 300 м;
Колона Ø340 мм – 2300 м; 
Колона Ø245 мм – 4600 м; 
Колона Ø178 мм – 5100 м; 
Хвостовик Ø127 мм – 5000 – 5445 м.

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Кондуктор Ø473 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Перша технічна колона Ø340 мм – БРНВТФ; 
Друга технічна колона Ø245 мм – полімерінгібований розчин «ПІБР-2М»; 
Експлуатаційна колона Ø178 мм – полімерхлоркалієвий буровий розчин «П-ХКР»;
Хвостовик Ø128 мм – ІЕР «Witer - II».

Термін буріння свердловини – 166 діб.
Температура на глибині 5445 м – 158 оС.

Густина бурового розчину в інтервалі 300-2300 м – 1160 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 2300-4600м – 1250-1360 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 4600-5100 м – 1800 кг/м3.
Густина бурового розчину в інтервалі 5100-5445 м – 1900 кг/м3.