ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Статті

«Mente et malleo»

Д

Обкладинка Диагностирование влияния технологий первичного вскрытия пласта и тампонирования скважин на фильтрационные параметры пород призабойной зоны пласта

Диагностирование влияния технологий первичного вскрытия пласта и тампонирования скважин на фильтрационные параметры пород призабойной зоны пласта

Автор(и)
Г.Г. Ишбаев
,
Ю.В. Зейгман
Рік: 2012
Відвідувань: 608

УДК 662.276

В статье представлен анализ влияния проникновения в пласт бурового и тампонажного раствора на фильтрационные параметры горных пород. Выполнен сравнительный анализ влияния наличия глинистой корки бурового раствора, репрессии на пласт на восстановление проницаемости пород при тампонировании скважин. Приводится количественная оценка загрязнения горных пород при первичном вскрытии пласта и тампонировании скважин.

Ключові слова:
вскрытие
 
зона продуктивных пластов
 
фильтрование
 
Обкладинка Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе

Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе

Автор(и)
А.А. Сарымсаков
,
Д.С. Набиев
,
М.М. Балтаева
Рік: 2004
Відвідувань: 1282

УДК 661.728:677.21.08

Для получения препаратов микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) с устойчивыми гелеобразующими свойствами разработана методика, основанная на обработке хлопковой целлюлозы током сверхвысокой частоты с последующим диспергированием полученного продукта ультразвуком в жидкой фазе. В результате проведенных экспериментов получены образцы МКЦ с размером частиц 1–3 мкм, обладающие высокими значениями степени набухания и водоудержания.

Ключові слова:
гидрогелий
 
диспергированный
 
целлюлоза
 
Обкладинка Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Автор(и)
І.Г. Зезекало
,
А.А. Писаренко
Рік: 1995
Відвідувань: 988

УДК 622.691.4.052

Приведены результаты исследований бишофита о качестве комплексного ингибитораидротообразования и коррозии. Описаны физико-химические свойстоа, а также исследованы условия регенерации бишофита и его коррозионная актионость.

Ключові слова:
агент вытеснения нефти
 
бішофіт
 
гідроутворення
 
ингибитор
 
Обкладинка Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп  модифікованих крохмалів

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
В.М. Руденко
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 1219

О.Ю.Мельник, В.М.Ковбаса, В.М.Руденко, доктори техн. наук, О.Б. Бовсуновська

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Крохмаль — основна частина найважливіших харчових продуктів: борошна, картоплі, кукурудзи тощо. Цей полімер є сумішшю двох його різновидів — імпози та амілопектину. Особливості будови і властивостей цих складових, їхнє співвідношення в нативному крохмалі залежать від виду рослинного джерела картопля, рис, кукурудза) і визначають головну ехнологічну властивість, яку нативний крохмаль виявляє у харчових системах.

Ключові слова:
крохмаль
 
Обкладинка Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
М.В. Лазаренко
,
О.П. Перепелиця
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 1329

УДК 664.2

Мельник О.Ю., Ковбаса В.М., д-р техн. наук, проф., Перепелиця О.П., Лазаренко М.В., кандидати техн. наук (НУХТ, Київ)

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Для визначення стану вологи у нашивних і модифікованих крохмалях було проведено дослідження термічної стійкості крохмалів різних видів. За допомогою методів термогравіаметрії отримано інформацію про відносну термічну стабільність крохмалю, залежність термостабільності від характеру модифікувальних домішок, роль вологи в кінетиці термічної деструкції. Значний інтерес становлять дослідження реакцій термічного розкладання цих сполук, вивчення умов їх перебігу, виявлення факторів, які сприяють зниженню втрат сировини і стабілізації продуктів.

Крохмалі різних видів широко застосовуються в харчовій промисловості [1], оскільки вони є одними з найпоширеніших натуральних структуроутворювачів, загусник і стабілізаторів. Останнім часом на ринках України з'явилося багато різних видів модифікованих крохмалів, тому актуальним є завдання вивчення фізичних та хімічних властивостей сировини, розроблення нових рецептур харчових продуктів і вдосконалення технологічного процесу.

Ключові слова:
модифікований крохмаль