ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Нові розробки

«Mente et malleo»

Тампонажна система для кріплення інтервалів, розкритих буровими розчинами на вуглеводневій основі, що являє собою емульсію другого роду, зовнішньою фазою якої є вуглеводнева рідина. Тампонажний камінь утворюється без обернення фаз, зміни роду емульсії та відділення води. Властивості тампонажної системи повинні відповідати розробленим технічним вимогам.

Инвертный эмульсионный буровой раствор - Witer II

Промивальна система на вуглеводневій основі для геологічних умов України. Спільна розробка з нашими польськими партнерами з Інституту нафти і газу (Instytut Nafty i Gazu) і компанії PSPW (Krosno).

Уникальные блокирующие свойства органо-минерального кольматанта Alevron®

Новий кольматант для систем безглинистих промивальних рідин, що забезпечує нульову фільтрацію в проникні пласти, не залежно від їх ємнісно-фільтраційних характеристик.

Lignocross<sup>®</sup> - принципиально новая безглинистая система на лигносульфонатной основе

Безглиниста система, одержана на основі синергетичної взаємодії лігносульфонатних і біополімерних реагентів. У порівнянні з традиційними біополімерними системами на полісахаридній основі характеризується значно більшою стійкістю до колоїдальних глинистих порід.