ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Об'єм проникнення технологічної рідини в пласт, в значній мірі, визначається проникністю фільтраційної кірки, яка утворюється в процесі такого проникнення.

Технологічні рідини, що не містять у своєму складі кіркоутворюючих компонентів - вода і розчини солей, проникають в пласт у великій кількості і на значну глибину. Наявність у складі такої технологічної рідини навіть незначної кількості колоїдних часток (що завжди має місце – залишки бурового розчину, окалина з труб, шлам), в умовах практично необмеженої фільтрації, негативно впливає на пласт, оскільки формує внутрішню фільтраційну кірку. Руйнування такої кірки є вкрай складним процесом, внаслідок чого її розміри перетворюються на один із основних факторів, що визначають техногенне зниження продуктивності свердловини.

Теоретично дана проблема вирішується застосуванням безглинистих промивальних систем, що містять у своєму складі спеціальні реагенти-кольматанти певного гранулометричного складу, здатні швидко створювати поверхневу фільтраційну кірку і не проникати вглиб пласта. На жаль, на практиці виходить по-іншому. Основна причина – неможливість оптимального підбору розмірів часток кольматанта, що відповідають фактичним розмірами каналів фільтрації в пласті. Широко розрекламовані математичні методи, зокрема програма Оptibridge, що використовується компанією MI-SWACO, виявляються неефективними в умовах, коли ємнісно-фільтраційні характеристики покладу змінюються в широких межах, як по глибині, так і по простиланню.

Нами запропоновано часткове вирішення зазначеної проблеми, яке зводиться до спільного використання кольматантів жорсткого і пружного типу. Ефективність застосування такого комбінованого кольматанта в значно меншій мірі залежить від правильності підбору розмірів його частинок і їх відповідності розмірам пір в пласті. В значній мірі, такий комбінований кольматанта є універсальним. Детальніше про це можна прочитати на сайті, в наших статтях, в розділі «Бібліотека».

В той же час, на практиці, часткове проникнення рідини в пласт все ж має місце, внаслідок дії ряду змінних факторів. Серед них: втрата частини кольматанта на засобах очищення, зміна співвідношення між жорсткими і пружними частками, зміна вмісту шламу і обважнювача, зниження реологічних властивостей розчину під дією температури і т.д. Компенсувати прояв зазначених факторів можливо шляхом застосування нового органо-мінерального кольматанта Alevron®.

Дослідженнями встановлено, що добавки Alevron® дозволяють повністю усунути проникнення рідини в пласт. При цьому не важливо, внаслідок чого таке проникнення має місце – це невідповідність кольматанта розмірами пор, його нестача або температурний вплив.

Особливістю кольматанта Alevron® є побічне збільшення реологічних і структурно-механічних характеристик безглинистих систем, зниження їх фільтрації. Це дозволяє провести відповідне коригування рецептури в напрямку зниження концентрації крохмалю і біополімерів.

В даний час промислові випробування нового кольматанта Alevron® проводяться на свердловинах, де застосовується біополімерний безглинистих буровий розчин «БІОКАР®»

NEW! Встановлено унікальну здатність кольматанта Alevron® знижувати вибійну фільтрацію обважнених безглинистих бурових розчинів. Про існування такої проблеми і шляхи її розв'язання див. Розділ Бібліотека - Наші статті.

NEW! Добавки кольматанту Alevron® підвищують стискуваність фільтраційної кірки безглинистого розчину. Як результат - зі збільшенням тиску показник фільтрації зменшується.

21

ΔP, МПаФільтрація НРНТ - 140°С , см3/30 хв
         Біокар         Біокар® + 2% Алеврон®
3 14 10
5 14 9
7 16 8

Дуже корисна властивість при надмірній репресії на продуктивні горизонти!

NEW! Властивості Alevron® не перестають дивувати нас самих! При проведенні спільних досліджень з нашими польськими колегами (філія Інституту нафти і газу у м. Кросно) було встановлено, що Alevron® не тільки забезпечує мінімальну НРНТ фільтрацію на керамічних дисках різної проникності (до цього ми вже якось звикли), а й те, що ця величина практично не збільшується при динамічному режимі фільтрації.

 1