ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Про компанію

«Mente et malleo»

Виробнича діяльність ТОВ «Геосинтез Інженірінг» зосереджена на розробці, впровадженні, авторському супроводженні бурових розчинів та спеціальних промивальних  рідин для закінчування свердловин.

Ми – єдине підприємство в Україні, що не відтворює імпортні промивальні рідини, а розробляє та використовує на практиці власні рецептури. У своїй діяльності ми спираємось на досвід і теоретичні дослідження, накопичені у таких відомих наукових центрах, як «УкрГІПРОНДІнафта» та «УкрДГРІ».

Наше підприємство має сертифікати відповідності стандартам Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) в сфері: Системи управління якістю; Системи екологічного управління; Системи управління гігієною та безпекою праці.

Виробнича діяльність ТОВ «Геосинтез Інженірінг» зосереджена на розробці, впровадженні, авторському супроводі бурових розчинів та спеціальних рідин для закінчування свердловин.  Ми – єдине підприємство в Україні, що не відтворює імпортні промивальні рідини, а розробляє та використовує в практичній роботі власні рецептури.

Такий підхід дозволяє результативно поєднувати інноваційні закордонні дослідження та багаторічний вітчизняний досвід ведення бурових робіт. В результаті нам вдається створювати промивальні системи, які у стандартних ситуаціях не поступаються закордонним прототипам, а при вирішенні складних, неординарних задач, здебільшого, є ефективнішими. Такі системи, як правило, дешевші від імпортних, краще адаптовані до конкретних геологічних умов і реального технологічного процесу, а також менш вибагливі щодо технологічного обладнання. Крім цього, використання в рецептурах бурових розчинів вітчизняних матеріалів, що завжди "під рукою", дозволяє оперативно реагувати на виникнення тієї чи іншої ситуації в свердловині та запобігати розвитку ускладнень, які намітилися.

Підтвердженням сказаному може служити наведена нижче історія застосування наших промивальних систем в Україні.

Науково-дослідницька лабораторія промивних займається розробкою, впровадженням і авторським супроводом розчинів і спеціальних рідин для закінчування свердловин.

Основним напрямком діяльності лабораторії є дослідження стійкості порід, очистки вибою під час буріння свердловин горизонтальних та із великим відхиленням від вертикалі, розкриття продуктивних горизонтів.

Такий вид послуг затребуваний в умовах, коли існує небезпека техногенного забруднення продуктивних пластів, а установка КРС не обладнана агрегатами для приготування промивальних рідин; не вирішене питання утилізації промивальної рідини після закінчення робіт; плануються короткострокові, або навпаки, вкрай складні роботи в свердловині.

яОтримано сертифікати відповідності стандартам Міжнародної організації зі стандартизації, (International Organization for Standardization, ISO): Системи управління якістю; Системи екологічного управління; Системи управління гігієною та безпекою праці, які прийняті в компанії "Геосинтез Інженірінг".