ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Отримано сертифікати відповідності стандартам Міжнародної організації зі стандартизації, (International Organization for Standardization, ISO): Системи управління якістю; Системи екологічного управління; Системи управління гігієною та безпекою праці, які прийняті в компанії "Геосинтез Інженірінг".

Свідоцтво про атестацію науково-дослідної лабораторії № 128-15

Сертифікат ISO на систему управління якістю № UA.MQ.210614.01-24

Сертифікат ISO на систему екологічного управління № UA.ЕС.210614.01-21

Сертифікат ISO на систему управління гігієною та безпекою праці №UA.СУ.45001.0446-21.

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170873

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170874

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170877

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170878

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 171302

Свідоцтво на знак для товарів та послуг №194514

Свідоцтво на знак для товарів та послуг №194515

Сертифікат прохождення навчання за стандартами API "Oil and Gas Drilling"

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової
звітності ТОВ "Геосинтез Інженірінг"

станом на 31 грудня 2020 року