ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

яОтримано сертифікати відповідності стандартам Міжнародної організації зі стандартизації, (International Organization for Standardization, ISO): Системи управління якістю; Системи екологічного управління; Системи управління гігієною та безпекою праці, які прийняті в компанії "Геосинтез Інженірінг".

Свідоцтво про атестацію науково-дослідної лабораторії № 128-15

Сертифікат ISO на систему управління якістю № UA.MQ.210614.01-24

Сертифікат ISO на систему екологічного управління № UA.ЕС.210614.01-21

Сертифікат ISO на систему управління гігієною та безпекою праці №UA.СУ.45001.0446-21.

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170873

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170874

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170877

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 170878

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 171302

Свідоцтво на знак для товарів та послуг №194514

Свідоцтво на знак для товарів та послуг №194515

Сертифікат прохождення навчання за стандартами API "Oil and Gas Drilling"

         
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової
звітності ТОВ "Геосинтез Інженірінг"

станом на 31 грудня 2020 року
          Звіт незалежного аудитора щодо фінансової
звітності ТОВ "Геосинтез Інженірінг"
станом на 31 грудня 2021 року