ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Як це було

«Mente et malleo»

10.03.2016

Перший досвід проведення подібних форумів. Візит представників азербайджанського НДПІ "Нафтогаз" в Україну.

На фото: Лубан Юрій Володимирович.

17.04.2016
Розширення міжнародної співпраці. Презентація промивальних систем ТОВ "Геосинтез Інженірінг" нафтогазовим підприємствам Індії.

На фото, зліва направо: два індійських товариша, Полетучій Іван Іванович, Кузнецова Катерина Сергіївна, Лубан Юрій Володимирович, Лубан Сергій Володимирович.

15.02.2017
Друга, більш масштабна конференція, приурочена до 10-річчя нашого підприємства. Вона об'єднала представників 46 підприємств з 7 країн світу.  

На фото, зліва направо: Вітольд Лєнскі, Сергій Лубан.

18.02.2017
Перше використання інвертного емульсійного розчину Witer II при бурінні інтервалу залягання продуктивних пластів (4785-4880 м) на свердловині №109 Мехедівсько-Голотовщинського ГКР.

На фото, зліва направо: Лубан Юрій Володимирович, Король Ніна Олексіївна, Онищенко Валентин Петрович, Агре Максим Леонідович, Лубан Сергій Володимирович.

 

07.06.2017
Здобуття другої вищої освіти в ІФНТУНГ. Захист диплому на тему: "Проект бурових робіт з метою експлуатації покладів нафти у манявських відкладах на Бистрицькій площі"

На фото: Шабанов Андрій Володимирович

 

 

08.06.2017
Успішний захист дисертації на тему «Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин. 

На фото: Лубан Сергій Володимирович

 


25.09.2017
Розширення міжнародної співпраці. Презентація промивальних систем ТОВ "Геосинтез Інженірінг" в Алжирі в національній компанії "Sonatrach".

На фото, зліва направо: Полетучій Іван Іванович, Кузнецова Катерина Сергіївна, Лубан Сергій Володимирович.

 
15.01.2018
Вперше промивальна система «Лігнокросс» була застосована при бурінні високолоїдальних глинистих комплексів на свердловині №1 Підгірці в інтервалах
153 – 1170 м та 1170 – 1362 м.

На фото: Ляшенко Сергій Олегович


30.09.2018
Абсолютно нова безглиниста система Біокар-ТФ, яка характерезується термостійкістю до 170 оС та може обважнюватися до густини 1700 кг/м3 спеціальною композицією водорозчинних солей, без використання бариту, вперше була застосована на свердловині №43 Семиренківського ГКР при бурінні інтервалу 5060 – 5605 м.

На фото: Жолоб Назар Романович

19.04.2019
Третя, масштабна конференція "Буріння і розкриття пластів – 2019" приурочена об'єднала представників 51 підприємств з 6 країн світу.  

На фото:  Лубан Сергій Володимирович

 
12.03.2020
Обернений нафтоемульсійний цементний розчин для кріплення інтервалів, розкритих буровими розчинами на вуглеводневій основі, являє собою емульсію другого роду, зовнішньою фазою якої є вуглеводнева рідина. Тампонажний камінь утворюється без обернення фаз, зміни роду емульсії та відділення води. 
Впроваджений на свердловині №55 Мачухського ГКР, буріння якої здійснювалось на інвертному емульсйному буровому розчині Witer II. В інтервалі 5238 – 5472 м, при температурі 147 °С, успішно встановлений цементний міст для ізоляції водонасиченого пласта. 

На фото, зліва направо: Ляшенко Сергій Олегович, Жолоб Назар Романович

11.12.2020

Захист магістерської роботи і отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Тема магістерської роботи: «Дослідження інгібуючих властивостей солей та солевих сумішей».

На фото: Король Ніна Олексіївна