ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

12.11.2013

Початок співпробітництва з кафедрою буріння Івано-Франківського університету нафти і газу.

На фото, зліва направо: Полетучій Іван Іванович; д.т.н. проф. Мислюк Михайло Андрійович; Лубан Сергій Володимирович.