ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Свердловина похило-скерована, проектна глибина 4650 м. Планується використання найсучаснішних систем промивальних рідин, які неодноразово підтвердили свою ефективність при бурінні свердловин на родовищах України.  

ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø473,1 мм – 245 м;
Колона Ø339,7 мм – 2650 м; 
Колона Ø244,5 мм – 4080 м; 
Хвостовик Ø193,7 мм – 4050-4250 м;
Хвостовик Ø139,7 мм – 4020-4515 м;
Фільтр-хвостовик  Ø89,0 мм – 4495-4650 м;

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Колона Ø508,0 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Колона Ø339,7 мм – гуматний буровий розчин до покрівлі юрських відкладів, розчин з недиспергуючою твердою фазою БРНВТФ (NDDM); 
Колона Ø244,5 мм – біополімерний безглинистий мінералізований буровий розчин Біокар-МТ; 
Хвостовик Ø193,7 мм – біополімерний безглинистий мінералізований буровий розчин Біокар-МТ;
Хвостовик Ø139,7 мм – інвертна емульсійна промивальна рідина ІЕР Witer II;
Фільтр-хвостовик Ø89,0 мм – інвертна емульсійна промивальна рідина ІЕР Witer II.

Термін буріння свердловини – 154 діб.
Температура на глибині 4650 м – 137оС. 

Густина бурового розчину в інтервалі 275-2650 м – 1120-1160 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 2650-4080 м – 1140 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 4080-4250 м – 1340 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 4250-4650 м – 1160-1340 кг/м3.