ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Розпочато буріння другої розвідувальної свердловини на новому родовищі, глибиною 5710 м. Свердловина похило-скерована, з S-подібним профілем. Розкриття продуктивних горизонтів буде проводитись на ІЕР "Witer-II". 
Перша свердловина на цьому родовищі після освоєння підтвердила наявність промислово-значимих покладів вуглеводнів в розрізі верхньовізейських відкладів.

ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ.

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø339,7 мм – 300 м;
Колона Ø244,5 мм – 2200 м; 
Колона Ø177,8 мм – 2200 – 4978/5028 м;
Хвостовик Ø114,3 мм – 4978/5028 – 5660/5710 м.

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Кондуктор Ø339,7 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Перша технічна колона Ø244,5 мм: 
  гуматний буровий розчин – ≈ 300 – 973 м;
  буровий розчин с недиспергуючою твердой фазою NDDM – ≈ 973 – 2200 м;
Експлуатаційна колона Ø177,8 мм – ІЕР «Witer-II»;
Фільтр-хвостовик Ø114,3 мм – ІЕР «Witer-II».


Термін буріння свердловини – 185 діб.
Температура на глибині 5660 м – 130 оС.

Густина бурових розчинів по інтервалах:

  • 0-300 м – 1120 кг/м3;
  • 300-973 м – 1120 – 1160 кг/м3;
  • 973-2200 м – 1100 – 1160 кг/м3;
  • 2200-5028 м – 1160 – 1200 кг/м3;
  • 5028-5710 м – 1180 кг/м3.