ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

На Семиренківському родовищі успішно завершене буріння чергової свердловини. Незважаючи на те, що ДТЕК Нафтогаз кожен рік вводить в експлуатацію багато нових свердловин, ця подія є насправді неординарною.

І справа навіть не в тому, що результатом буріння є будівництво високопродуктивного експлуатаційного об’єкта з дебітом, який вдвічі перевищує найсміливіші очікування. Найголовнішім є те, що свердловина 79 Семиренківського ГКР вже увійшла в історію, оскільки стала відправною точкою для кардинального розширення меж застосування бурових розчинів на вуглеводневій основі.


Промивальна система на вуглеводневій основі ІЕР Witer II успішно використовується при бурінні свердловин на родовищах ДТЕК Нафтогаз від початку 2017 року. За цей час закінчено бурінням 11 свердловин на Семиренківському і Мачухському родовищах, де застосування бурових розчинів на вуглеводневій основі обмежувалося розкриттям продуктивних відкладів нижнього візею, турнею і фамену. Найчастіше ІЕР Witer II застосовувався з глибини від 5000 – 5100 м до 5600 – 5800 м і нижче.

На свердловині 79 Семиренківського ГКР, вперше в практиці ДТЕК Нафтогаз, буровий розчин на вуглеводневій основі ІЕР Witer II був застосований при розкритті непродуктивних відкладів карбону, в інтервалі 3785 – 5125 м. Це відповідає відкладам башкирського, серпухівського і верхньої частини візейського ярусів, де раніше застосовувався полімерний інгібований буровий розчин на водній основі. Плановий термін буріння даного інтервалу при використанні бурового розчину на водній основі становив 44 доби.

Рішення про зміну типу бурового розчину було прийняте ДТЕК Нафтогаз, коли свердловина вже знаходилася у бурінні. Передбачалося, що застосування ІЕР Witer II дозволить підвищити стійкість гірських порід та прискорити буріння. При цьому збільшення вартості робіт не очікувалося, оскільки ДТЕК Нафтогаз мав власний об’єм бурового розчину ІЕР Witer II, необхідний для розкриття інтервалу.

Заповнення свердловини розчином ІЕР Witer II і буріння було розпочато 05.02.2021 року, а вже 05.03.2021 року, тобто через 27 днів, була досягнута проектна глибина спуску обсадної колони – 5120 м, а ще через тиждень – 12.03.2021 року, перша секція обсадної колони була спущена і зацементована.
Параметри бурового розчину в процесі буріння всього інтервалу були стабільні і повністю відповідали оновленій програмі промивання. Як наслідок, обробка розчину при бурінні не проводилася і не було додаткових витрат хімічних реагентів. В результаті зміни типу бурового розчину була досягнута значна фінансова економія.

Незважаючи на те, що густина бурового розчину підтримувалася в межах 1,25 – 1,30 г/см3, тобто менше, ніж проектна густина розчину на водній основі – 1,40 ± 0,2 г/см3, стовбур свердловини знаходився в абсолютно стійкому стані. За результатами геофізичних досліджень свердловина має номінальний діаметр по всьому пробуреному інтервалу. Тепер не викликає сумнівів, що застосування ІЕР Witer II забезпечує стійкість порід на стінках свердловини при меншій густині, ніж бурові розчини на водній основі.

Даний висновок є надзвичайно важливим для буріння і освоєння українських родовищ на великих глибинах, що знаходяться на заключній стадії експлуатації і мають аномально низькі пластові тиски. Сьогодні, при використанні розчинів на водній основі, часто виникає потреба у суттєвому збільшенні їх густини через втрату стійкості порід та осипання стінок свердловин. В результаті репресії на продуктивні пласти катастрофічно зростають і можуть досягати астрономічних величин в декілька сотень атмосфер. Застосування якісних бурових розчинів на вуглеводневій основі, зокрема ІЕР Witer II, дозволяє уникати зайвого обважнення і створює умови для якісного розкриття продуктивних пластів при технологічно прийнятних репресіях.

Отже успішне застосування ІЕР Witer II в непродуктивних відкладах карбону на свердловині 79 Семиренківського ГКР створює надійний фундамент для подальшого розширення меж застосування бурових розчинів на вуглеводневій основі і дозволяє розраховувати на отримання ще більшого економічного ефекту від їх впровадження при бурінні відкладів пермі, тріасу і юри.


Рисунок – Діаграма профілеміру в інтервалі застосування ІЕР Witer II (3785 – 5125 м) на свердловині 79 Семиренківського ГКР.

Верхня частина діаграми в інтервалі 3710 – 3785 м відповідає неперекритій частині стовбура, пробуреної з буровим розчином на водній основі.

 

 

Інформація з офіційного веб-сайту компанії ДТЕК Нафтогаз: https://oilandgas.dtek.com/media-center/press/half-a-million-cubic-meters-of-gas-per-day-dtek-oilgas-finished-drilling-of-a-new-high-output-well-/

Півмільйона кубометрів газу на добу: ДТЕК Нафтогаз завершив буріння нової високодебітної свердловини

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №79 глубиною 5450 м на Семиренківській ліцензійній ділянці і отримав приплив понад 460 тис. куб. м газу і 120 т конденсату на добу.

Виявити неосвоєну зону родовища, в межах якої пробурена розвідувальна свердловина, дозволив інноваційний комплекс геологорозвідувальних робіт, що включає як сучасні геологічні дослідження, так і нові технології обробки геофізичної інформації. Результати робіт допомогли деталізувати геологічну та гідродинамічну моделі родовища і підтвердити перспективи подальшого освоєння ділянки.

Свердловина була пробурена за 136 днів, у планований строк. Використання даних 3D геомеханічного моделювання і правильно підібраного бурового розчину дозволило знизити ризики буріння та підвищити якість розкриття продуктивних пластів.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив: «Наша компанія системно впроваджує новітні технології по всьому виробничому ланцюжку – від геологорозвідки і буріння до видобування та підготовки газу. Це дозволяє нам освоювати родовища зі складними гірничо-геологічними умовами і бурити високодебітні свердловини. Так, завдяки застосуванню сучасних технологій, із 2015 року ми додатково видобули 1,5 мільярди кубометрів газу – це внесок ДТЕК Нафтогаз у досягнення енергонезалежності України».

Нагадаємо, у 2020 році ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд м3 газу, чим встановив новий рекорд приватного газовидобутку України. У 2021 році компанія планує збільшити обсяг видобутку природного газу до
2 млрд м3.