ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Пошукова свердловина, на якій ми починаємо роботи спільно з українсько-білоруським підприємством "Сервіс Ойл", була пробурена у 2014 році в невивченій частині родовища, і за результатами випробування виявилася не дуже вдалою. Її продуктивність була невисокою, а різні методи інтенсифікації виявлялися неефективними.
Сьогодні геологи передбачають наявність продуктивних горизонтів на великих глибинах. З метою перевірки такої гіпотези прийнято рішення про поглиблення свердловини шляхом буріння бічного стовбура.
Складність, і навіть унікальність, даної операції визначається глибиною зарізання бічного стовбура (5600 м) з обсадної колони Ø139,7 мм. Проектна глибина буріння — 6300 м. Буріння починається з густини бурового розчину 1370 кг/м3 з поступовим обважненням до густини 1520 кг/м3. Температура, при досягнені проектної глибині — 155 ℃.
Для забезпечення технічної можливості здійснення запланованої гідравлічної програми промивання, збереження стійкості порід і якісного розкриття пластів нами запропонований біополімерний безглинистий буровий розчин Біокар-ТФ.
Особливістю промивної системи Біокар-ТФ є її обважнення за рахунок комплексу високорозчинних солей. У результаті, навіть при максимальній проектній густині, вміст твердої фази в такому розчині буде меншим, ніж у будь-яких альтернативних системах. Унаслідок цього, гідравлічні опори, які виникають при промиванні стовбура свердловини, будуть мінімальними. Ми розраховуємо, що такий підхід забезпечить можливість практичної реалізації запланованої технології буріння.
Промивна система Біокар-ТФ створена на основі компонентів, які біологічно розкладаються, і є абсолютно екологічно безпечною. Уся тверда фаза є кислоторозчинною. За ступенем інгібуючого впливу на глинисті породи Біокар-ТФ впритул наближається до розчинів на вуглеводневій основі. Термостійкість системи — 170 ℃.

Picture3

Рисунок 1 — Зміна напруження зсуву безглинистих біополімерних бурових розчинів з різною концентрацією солей від температури. Точка перегину кривої характеризує температуру початку термічної деструкції полімерних реагентів

Picture2

Рисунок 2 — Зміна показника стійкості аргіліту (rolling test) в середовищі моделі фільтрату системи Біокар-ТФ від концентрації солей


Picture1

Рисунок 3 — Показник фільтрації розчину Біокар-ТФ (ρ = 1600 кг/м3) при 150 °С через керамічний диск (20 мікрон).
Ф150 =  9,8 см/ 30 хв

В Україні величезна кількість глибоких ліквідованих свердловин, закінчених обсадної колоною Ø139,7 мм. У таких свердловинах буріння бокових стовбурів ускладнене через високі гідравлічні опори при промиванні свердловини. Якщо сьогоднішні роботи з використанням системи Біокар-ТФ стануть успішними, це відкриє дорогу для масштабного відновлення та можливого поглиблення свердловин старого фонду. У разі успішної реалізації, буріння бокових стовбурів дозволяє вирішувати геологічні і технічні завдання при значно менших фінансових витратах, ніж при бурінні нових свердловин.