ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння верхніх інтервалів геологічного розрізу ДДВ (відкладів кайнозою і мезозою), а також подібних відкладів в інших регіонах, що відносяться до інших геологічних епох, та представлені крейдою, висококлоїдальними глинистими породами і піщаниками з гідростатичним пластовим тиском.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Залежність між механічною швидкістю буріння та густиною бурового розчину вперше була виявлена американськими дослідникам у 50-х роках минулого сторіччя. Це відкриття спонукало до розробки перших промивальних систем із низьким вмістом твердої фази. На території України подібні системи вперше були впроваджені наприкінці 70-х років на площах Міністерства геології УРСР співробітниками «УкрДГРІ», де була розроблена велика кількість рецептур, що в подальшому отримали широке розповсюдження.

БРНВТФ, порівняно із традиційними глинистими розчинами, забезпечує:

 • різке збільшення механічної швидкості буріння і проходки на долото;
 • покращення гідродинамічних умов промивання свердловини і роботи насосів;
 • покращення проходження бурильного інструменту по стовбурі свердловини;
 • зниження ймовірності таких ускладнень, як поглинання, сальникоутворення, звуження стовбуру за рахунок набухання глини на стінках свердловини;

Запропонована до застосування промивальна система відноситься до останнього покоління розчинів із низьким вмістом твердої фази. Відмінністю цієї системи є використання у якості її основного компоненту реагента-стабілізатора «AbramiX®», який забезпечує найбільш високі інгібуючі властивості по відношенню до глинистих порід.

ПЕРЕВАГИ

 • Високий ступінь стабілізації і стійкість до багаторазового розбавлення, що призводить до економії хімічних реагентів.
 • Висока протидиспергуюча спроможність, що сприяє обмеженню росту густини і зниженню напрацювання розчину.
 • Яскраво виражений флокулюючий єфект, що сприяє ефективній роботі засобів очищення розчину.
 • Інгібуюча дія на глинисті породи, що проявляється у пригніченні процесів їх гідратації та набухання.
 • Високі мастильні та протиприхватні властивості (КТК розчинів, без застосування додаткових мастильних добавок, не перевищує 0,15-0,18), що дозволяє відмовитись від застосування екологічно небезпечних речовин, зокрема нафти.
 • За усіма наведеними вище позиціями, запропонована система перевершує ефективність, поширеної у свїй час, промивальної рідини на основі гідроізольованого поліакрилонітрину (гіпану).

ОБМЕЖЕННЯ

При збільшенні концентрації полівалентних іонів у фільтраті промивальної рідини понад 0,1%, внаслідок водопроявлення або розбурювання цементу, можливе підвищення фільтрації. У таких випадках, перед застосуванням реагенту «AbramiX®», необхідно провести додаткову обробку бурового розчину кальцинованою содою.

Побічним ефектом від застосування реагенту «AbramiX®» є можливе підвищення реологічних і структурно-механічних параметрів промивальної рідини. Цей ефект сильніше за все проявляється внаслідок забруднення промивальної рідини шламом вибурених порід. У таких випадках потрібно знизити вміст твердої фази шляхом очищення розчину або розбавлення водою.

СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

    СКЛАД БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • «AbramiX®»: 0,6-0,8% (на сухий продукт);
 • ВЛР: 2-3%;
 • кальцинована сода: до 0,5% (періодично, при надходженні полівалентних іонів);
 • графіт: до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • вода – інше.

    ПАРАМЕТРИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • густина: 1090-1160 кг/м3;
 • умовна в’язкість: 20-35 сек.;
 • СНЗ: 0/0-3/9 дПа;
 • фільтрація: 6-9 см3/30хв.;
 • рівень рН: 9,5-10,5.