ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння потенційно нестійких теригенних відкладів нижнього карбону ДДВ, буріння похилих свердловин, бічних і горизонтальних стовбурів.

ПІБР-2 забезпечує високу якість розкриття продуктивних горизонтів (коефіцієнт відновлення проникності колекторів знаходиться на рівні, що забезпечується застосуванням традиційного хлоркалієвого розчину). Відмінністю промивальної системи ПІБР-2 є використання у якості основного реагента-стабалізатора акрилового полімеру «AbramiX®», що у комбінуванні із хлоридом калію забезпечує найбільший ефект щодо інгібування.

 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 60-70-х роках американськими дослідниками була виявлена негативна роль лігносульфатних реагентів-диспергаторів у системах інгібованих розчинів. Це відкриття стало імпульсом для розробки інгібованих промивальних систем, стабілізованих високомолекулярними полімерними реагентами. В Україні перша подібна система – ПІБР – була розроблена в «УкрДГРІ» на початку 80-х років. Основою системи ПІБР був синтезований аклілонітрильно-лігносульфонатний сополімер – Аніліс. ПІБР широко застосовували на родовищах Міністерства геології УРСР до періоду розпаду СРСР, коли зупинилось постачання сировини для виробництва реагенту Аніліс. Система ПІБР вперше довела можливість і доцільність застосування акрилових реагентів у системах інгібованих бурових розчинів.

 ПЕРЕВАГИ

 • Повне виключення лігносульфонатного реагенту КССБ дозволило збільшити інгібуючі властивості бурового розчину за рахунок послаблення процесів диспергування і гідратації.
 • Спільна інгібуюча дія реагенту «AbramiX®» і хлориду калію призводить до потужного зміцнюючого впливу на стінки свердловини, який без ризику ускладнень дозволяє більш ніж удвічі зменшити вміст хлориду калію в системі. Згідно з лабораторними даними ПІБР-2, що містить 1,8-2% КСl, має такий самий інгібуючий вплив, як і хлоркалієвий розчин на основі КССБ, із вмістом 3,5-5% хлориду калію.
 • Зниження вмісту хлориду калію дає можливість заощаджувати реагенти-стабілізатори і полегшує інтерпретацію геофізичних матеріалів.
 • Термостійкість ПІБР-2 перевищує межі 170-180оС. Відмітною особливістю даної системи є низький рівень фільтрації при вибійних температурах. Це виключає необхідність застосування спеціальних термостабілізуючих добавок.
 • ПІБР-2 характеризується високими мастильними властивостями. КТК системи, без застосування додаткових мастильних добавок, не перевищує 0,15-0,18. Це дозволяє відмовитись від застосування екологічно небезпечних мастил, зокрема нафти.

 ОБМЕЖЕННЯ

 • Внаслідок збільшення концентрації полівалентних іонів у фільтраті промивальної рідини на понад 0,1% внаслідок водопроявлення або розбурки цементу, можливе підвищення фільтраційних та реологічних властивостей. У таких випадках слід провести обробку бурового розчину кальцинованою содою, після чого, за необхідності, ввести розріджувач, а вже потім – реагент-стабілізатор.
 • Побічним ефектом від застосування реагенту «AbramiX®» є можливе підвищення реологічних і структурно-механічних параметрів промивальної рідини. Цей ефект особливо проявляється в процесі первинної обробки, а також внаслідок забруднення промивальної рідини шламом вибуреної породи. У таких випадках слід знизити вміст твердої фази шляхом очищення розчину або його розбавлення, і обробити розчин розріджувачем.

 СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВНОЇ СИСТЕМИ

    Склад бурового розчину:

 • «AbramiX®»: 2-3% (на сухий продукт);
 • КМЦ (ПАЦ): 0,1-0,2%;
 • КСl: 3-5% (за необхідності концентрація хлориду калію може бути збільшена до 10%);
 • розріджувачі: РПС - 0,1-0,5% у поєднанні із ВЛР чи лігносульфонатами - 0,3-0,5%;
 • кальцинована сода: до 0,5% (періодично, при надходженні полівалентних іонів);
 • графіт: до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • обважнювачі (барит, гематит, крейда, мелений вапняк): залежно від необхідної густини;
 • суспензія вибурених порід чи бентоніту - інше.

    Параметри бурового розчину

 • густина: 1160-2300 кг/м3;
 • в’язкість: 50-120 сек.;
 • СНЗ: 40/60-80/120 дПа;
 • фільтрація: 6-8 см3/30хв.;
 • вибійна фільтрація при пластовій температурі і перепаді тиску 5 МПа: 18-22 см3/30хв.;
 • рівень рН: 10-11.