ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння свердловин у найбільш складних гірничо-геологічних умовах: зонах можливих ускладнень, пов’язаних із нестійкими теригенними відкладеннями.

ПІБР-3 може бути застосований для буріння похилих свердловин, бічних і горизонтальних стовбурів, розкриття продуктивних горизонтів. На відміну від традиційного хлоркалієвого розчину, ПІБР-3, у більшості випадків, забезпечує більш високий коефіцієнт відновлення проникності колекторів. Відмінністю промивної системи ПІБР-3 є використання у якості основного реагента-стабілізатора модифікованого акрилового сополіметру «AbramiX-К®». Він є найбільш потужним органічним інгібітором глинистих порід і дозволяє, у більшості випадків, забезпечити необхідний рівень стійкості свердловин без додаткового застосування хлориду калію.

Успішне застосування промивної системи ПІБР-3 підтвердило високу ефективність акрилових реагентів, як полімерних інгібіторів глинистих порід. Водночас, використання каустичної соди у процесі отримання реагенту «AbramiX®» не дозволяє на повну реалізувати його захисні можливості. Максимальне полімерне інгібірування було забезпечено реагентом «AbramiX-К®», зі складу якого були повністю виключені натрійвмісні компоненти.

ПЕРЕВАГИ

ПІБР-3 зберігає всі основні переваги щодо традиційних інгбованих бурових розчинів на основі лігносульфонатних реагентів, що забезпечує система ПІБР-2.

Як і ПІБР-2, система ПІБР-3 має такі характеристики:

 • Границя термічної стійкості перебуває на рівні 150-160оС при низькоій вибійній фільтрації.
 • Високі мастильні властивості (КТК системи без застосування додаткових мастильних добавок не перевищує 0,15-0,18). Це дозволяє відмовитись від застосування екологічно небезпечних мастил, зокрема нафти.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ ПІБР-3 ПЕРЕД ПРОМИВНОЮ СИСТЕМОЮ ПІБР-2

 • Більша інгібуюча дія на глинисті породи забезпечує максимальне послаблення усіх фізико-хімічних процесів, якими зумовлено зниження стійкості порід на стінках свердловини.
 • З’являється можливість забезпечити необхідну стійкість стовбурів на «прісному» буровому розчині, без додаткового введення хлориду калію. Це призводить до зменшення кількості компонентів промивної системи, дозволяє заощаджувати реагенти-стабілізатори і полегшує інтерпретацію геофізичних матеріалів.
 • Створюються найбільш сприятливі умови для роботи засобів очищення бурового розчину.

ОБМЕЖЕННЯ

 • Внаслідок збільшення концентрації полівалентних іонів у фільтраті промивної рідини на понад 0,1%, проявлення води і розбурки цементу, можливе підвищення фільтраційних і реологічних властивостей. У таких випадках слід провести обробку бурового розчину карбонатом калію (поташ), після чого, за необхідності, ввести розріджувач, а потім – реагент-стабілізатор.

 • Побічним ефектом від застосування «AbramiX-К®» є можливе підвищення реологічних і структурно-механічних параметрів промивних рідин. Порівняно із системою ПІБР-2, ефект загущення проявляється більш інтенсивно.
 • Загущенню сприяє забруднення промивних рідин шламом вибурених порід. У таких випадках потрібно знизити вміст твердої фази шляхом очистки розчину чи його розбавлення, і обробити розчин розріджувачем.

СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВНОЇ СИСТЕМИ

    Склад бурового розчину:

 • «AbramiX-К®»: 2-3% (на сухий продукт);
 • КМЦ (ПАЦ): 0,1-0,2%;
 • розріджувач: РПС - 0,1-0,5% у поєднанні з ВЛР чи лігносульфонатами - 0,3-0,5%;
 • карбонат калію (поташ): до 0,5% (періодично за надходження полівалентних іонів);
 • графіт: до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • обважнювачі (барит, гематит, крейда, мелений вапняк): залежно від необхідної густини;
 • суспензія вибурених порід чи бентоніту - інше.

Хлорид калію, як додатковий інгібітор, застосовується у найбільш складних гірничо-геологічних умовах. Залежно від конкретної ситуації на свердловині, концентрація КСl може змінюватись від 0,5 до 10%.

    Параметри бурового розчину

 • густина: 1160-2300 кг/м3;
 • умовна в’язкість: 80-120 сек.;
 • СНЗ: 60/90-100/140 дПа;
 • фільтрація: 6-8 см3/30хв.;
 • вибійна фільтрація при пластовії температурі і перепаді тиску 5 МПа: 18-22 см3/30хв.;
 • рівень рН: 10-11.