ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння потенційно нестійких глинистих відкладень із високим рівнем диспергування, подібних Майкопським чи Воротищенським комплексам порід.

Промивна система «Полі-Глай» характеризується високим рівнем інгібування і стійкістю до надходження значних обсягів диспергованого глинистого шламу, що проявляється у її здатності до збереження прийнятних реологічних параметрів. Вказані властивості запропонованого розчину зумовлені спільною дією трьох потужних інгібуючих компонентів: хлориду калію, полігліколю та акрилового реагенту ПКР.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У СРСР буріння нестійких глинистих відкладень, подібних до Майконських чи Воротищенських, традиційно велось із використанням алюмінатних бурових розчинів. Така промивна система характеризувалась високою глиноємністю, але мала низькі інгібіруючі властивості. На початку 80-х років в «УкрДГРІ» розробили промивну систему КАБР, яка успішно поєднала глиноємність та високі інгібіруючі властивості. Застосування системи КАБР дозволило покращити стан стволів свердловин, різко зменшити напрацювання розчину, дозволило заощадити реагенти і обважнювачі. КАБР широко застосовували під час буріння Майкопських відкладів у Криму, в системі Міністерства геології УРСР до самого розпаду СРСР, коли зупинилось постачання його компонентів – алюмінату натрію та високоокисленого бітуму. «Полі-Глай» - це нова промивна система із високими інгібіруючими властивостями та глиноємністю, розроблена на основі сучасних хімічних реагентів.

ПЕРЕВАГИ

 • Система «Полі-Глай» забезпечує найбільшу стійкість до надходження глинистого шламу серед усіх типів промивних рідин, що нині застосовують в Україні та які традиційно використовувались під час буріння Майкопських та Воротищенських глинистих комплексів.
 • Високий ступінь стабілізації стовбуру свердловини за рахунок попередження диспергування, набухання глинистих порід та зниження їхньої міцності.
 • Високі мастильні властивості (КТК системи без застосування додаткових мастильних добавок не перевищує 0,15-0,18). Це дозволяє відмовитись від застосування екологічно небезпечних мастил, зокрема нафти.

ОБМЕЖЕННЯ

 • У процесі буріння слід чітко контролювати співвідношення реагентів і компонентний склад промивної системи. Через недотримання вказаної вимоги ефективність системи суттєво знижується.
 • Система несумісна із реагентами-розріджувачами, що мають побічний диспергуючий вплив на глинисті породи.
 • Під час використання системи «Полі-Глай» необхідно обов’язково застосовувати засоби очищення бурового розчину.
 • Внаслідок збільшення концентрації полівалентних іонів у фільтраті промивних рідин більш ніж на 0,1% можливе підвищення фільтраційних і реологічних властивостей.

СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВНОЇ СИСТЕМИ

СКЛАД БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • «AbramiX-К®»: 1,88-2,5% (на сухий продукт);
 • низков'язкі марки КМЦ (ПАЦ): 0,3-0,5%;
 • хлорид калію: 7-10%;
 • полігліколь: 1,5-2%;
 • біополімер: 0,3-0,4%;
 • графіт: до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • обважнювач (барит, гематит): залежно від необхідної густини;
 • вода - інше.

ПАРАМЕТРИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • густина: 1450-2300 кг/м3;
 • умовна в’язкість: 80-120 сек.;
 • СНЗ: 60/90-80/120 дПа;
 • фільтрація: 6-8 см3/30хв.;
 • пластична в’язкість: 15-30 мПа*с;
 • ДНЗ: 120-180 дПа;
 • рівень рН: 9,5-10.