ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння свердловин із великими кутами нахилу стовбурів, у тому числі і горизонтальних, розкриття продуктивних горизонтів, а також буріння свердловин у зонах аномально низьких пластових тисків.

Відмінністю промивальної системи «БІОКАР» є унікальні реологічні характеристики, що забезпечують виніс вибуреної породи із похилих стовбурів. Компонентами системи «БІОКАР» є виключно кислоторозчинні продукти, або такі, що мають схильність до біологічного розкладання. Коефіцієнт відновлення проникності колекторів знаходиться на рівні, який забезпечується застосуванням кращих світових аналогів.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Застосування карбонатних наповнювачів (обважнювачів) під час буріння інтервалів залягання продуктивних горизонтів зумовлене необхідністю поліпшення якості їхнього первинного розкриття. Навіть незначне введення кислоторозчинних компонентів у бурові розчини дозволяє у кілька разів збільшити проникність фільтраційних кірок після їхньої солянокислотної обробки. Однак, розробка безглинистих промивальних рідин в СРСР стримувалася відсутністю біополімерних реагентів і низькою ефективністю систем очищення.

Цікавість до використання похідних крохмалю в якості стабілізаторів бурових розчинів завжди була зумовлена їхньою високою ефективністю, стійкістю до сольової агресії, екологічною безпекою і низькою вартістю. Крім цього, схильність крохмальних реагентів до біологічного розкладання повністю усуває проблему щодо закупорювання колекторів високомолекулярними синтетичними полімерами. Водночас, необхідність застосування бактерицидів, що є токсичними речовинами, і відсутність методів контролю їхньої концентрації в системах бурових розчинів, значно гальмували процес розробки промивальних систем на основі крохмалю.

Із розвитком буріння горизонтальних свердловин з’явилась необхідність у створенні безглинистих промивальних рідин. Протягом останніх років у світі було розроблено кілька подібних за своїми характеристиками рецептур безглинистих систем, призначених для очищення від вибуреної породи викривлених стовбурів і розкриття продуктивних відкладів. Крім цього, безглинисті розчини рекомендовано застосовувати в умовах, де існують проблеми із викликом припливу внаслідок техногенного забруднення колекторів. Система «БІОКАР» - безглиниста промивальна система, що отримана на основі комбінування імпортних і вітчизняних реагентів.

ПЕРЕВАГИ

 • Реологічні властивості системи «БІОКАР» забезпечують ефективну очистку вибою, виніс шламу на поверхню та не створюють додаткових опорів під час промивання.
 • Повне виключення глинистих компонентів зі складу розчину дозволяє звести до мінімуму незворотну кольматацію продуктивних колекторів, що розкриваються.
 • До складу розчину входять виключно ті полімерні реагенти, що біологічно розкладаються. Це повністю усуває проблему щодо зниження проникності, внаслідок адсорбції полімерів на поровій поверхні колекторів.
 • Токсичність системи «БІОКАР» і всіх її компонентів не перевищує третього класу небезпеки.
 • Інгібуючі властивості системи «БІОКАР» вищі, ніж у традиційного хлоркалієвого бурового розчину.
 • «БІОКАР» і його компоненти стійкі до впливу моно- і полівалентної сольовий агресії. Компоненти розчину не утворюють нерозчинних сполук при контакті з породами і пластовими флюїдами.
 • В системі «БІОКАР» можливо здійснювати поточний контроль вмісту бактерициду, що дозволяє регулювати процеси біологічного розкладання полімерних реагентів при його мінімальній концентрації. Таким чином, з одного боку, вдається не допустити руйнування системи і пов'язаних із цим перевитрат реагентів, з іншого боку - знизити загальну токсичність системи і підвищити її екологічну безпеку.

ОБМЕЖЕННЯ

 • Ефективність системи «БІОКАР», як безглинистої промивальної рідини, знижується внаслідок її забруднення шламом вибурених порід. Через це обов'язково слід застосовувати 3-4-ступеневу систему очищення бурового розчину.
 • Термостійкість системи «БІОКАР» перебуває у межах 120-130оС.
 • Підвищення рівня рН розчину більше 11 викликає деструкцію біополімерів. Розчин не рекомендується застосовувати під час розбурки великих цементних стаканів.
 • Максимальна густина розчину, за умов використання карбонатних обважнювачів, знаходиться в межах 1350-1400 кг/м3.

СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

СКЛАД БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • «БІОКАР-КОМПАУНД»: 5-6% (комплексний реагент, що забезпечує фільтраційні та реологічні властивості розчину);
 • КСl: 2-3% (за необхідності концентрація хлориду калію може бути збільшена до 10%);
 • карбонатний наповнювач: 15-20% (залежно від необхідної густини, концентрацію можна знизити до 5-7%);
 • графіт: до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • обважнювачі (крейда, доломіт, мелений вапняк чи мармур): залежно від необхідної густини;
 • вода - інше.

ПАРАМЕТРИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • густина: 1050-1400 кг/м3;
 • умовна в’язкість: 45-95 сек.;
 • СНЗ: 12/20-18/25 дПа;
 • фільтрація: 2-4 см3/30 хв.;
 • вибійна фільтрація при температурі 120-130оС і перепаді тиску 5 МПа: 15-20 см3/30 хв.;
 • вибійна фільтрація при температурі 100оС та перепаді тиску 5 МПа: 11-14 см3/30 хв.;
 • пластична в’язкість: 16-28 мПа*с;
 • ДНЗ: 130-190 дПа;
 • рН: 9,5-10,5.