ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Призначений для буріння глибоких вертикальних, похилих і горизонтальних свердловин, первинного розкриття продуктивних пластів в зонах аномально високих пластових тисків.

Відмінною особливістю системи БІОКАР-МТ® є високий рівень мінералізації, підвищена термостійкість і висока густина, що значно розширює сферу застосування безглинистих промивальних рідин. При цьому БІОКАР-МТ® зберігає всі переваги біополімерних безглинистих бурових розчинів і забезпечує коефіцієнт відновлення проникності колекторів, який суттєво перевищує аналогічні показники для традиційних обважнених розчинів.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Успішне застосування біополімених безглинистих систем при бурінні похилих і горизонтальних свердловин, розкритті продуктивних пластів з АНПТ вказувало на високі перспективи їх подальшого вдосконалення. У той же час сфера застосування безглинистих систем обмежувалася низькою термостійкістю полісахаридних реагентів, що лежать в основі отримання полімерної тиксотропної структури. В геологічних умовах України межа температурної стійкості біополімерних систем на рівні 110-120оС виключає можливість їх застосування на родовищах ДДЗ з глибиною більше 3500-4000 м, на більшій частині родовищ Карпат і Кримського півострова.

Застосування обважнених бурових розчинів на глинистій або полімер-глинистій основі пов'язано з труднощами, зумовленими зростанням структурно-механічних і реологічних характеристик, особливо в умовах високих температур.

Це призводить до надлишкових динамічних навантажень на проникні пласти при відновленні циркуляції та СПО, знижує верхню межу обважнення розчину, ускладнює проведення ГДС, призводить до перевитрат реагентів і забруднення навколишнього середовища.

В умовах підвищеної репресії негативний вплив твердої фази бурового розчину на колекторські властивості пластів посилюється. Виключення глинистої фази призведе до усунення проблеми загущення обважнених розчинів і підвищить якість розкриття продуктивних пластів. Насичення дисперсійного середовища солями дозволить підвищити інгібіруючі характеристики розчину і зменшить потребу в обважнювачі. Дані положення були реалізовані при створенні промивальної системи БІОКАР-МТ®.

ПЕРЕВАГИ

 • Система БІОКАР-МТ® зберігає всі переваги, які забезпечує застосування безглинистих бурових розчинів, зокрема - розчину БІОКАР®:
 • Відсутність глинистих компонентів у складі розчину дозволяє зменшити необоротну кольматацію при розкритті колекторів, виключає темературне загущення обважненого розчину, зменшує динамічний вплив на стінки свердловини.
 • Виключне використання компонентів, що біологічно розкладаються, знімає проблему зниження проникності колекторів внаслідок адсорбції полімерів на поверхні пор.
 • Реологічні властивості розчину забезпечують ефективну очистку вибою свердловини і винесення шламу на поверхню. Не створюють додаткового опору при промиванні.
 • Компоненти розчину стійкі до впливу моно- і полівалентних солей, не утворюють нерозчинних сполук при контакті з породами і пластовими флюїдами.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ БІОКАР-МТ®:

 • Інгібуючі властивості системи БІОКАР-МТ® вищі, ніж у розчину БІОКАР® і традиційного хлоркаліевого бурового розчину.
 • Висока мінералізація БІОКАР-МТ® дозволяє повністю виключити зі складу реагенти-бактерициди, що знижує токсичність системи до четвертого класу небезпеки і дозволяє використовувати її в умовах з найжорсткішими екологічними вимогами.
 • Термостійкість системи БІОКАР-МТ® вище, ніж у альтернативних розчинів на полисахаридній основі, що дозволяє використовувати її при бурінні на великих глибинах.

ОБМЕЖЕННЯ

 • Ефективність системи БІОКАР-МТ®, як безглинистої промивальної рідини, знижується при її забрудненні шламом вибуренной порід. У зв'язку з цим рекомендується застосування 3-4 ступеневої системи очищення бурового розчину, що включає систему регенерації обважнювача.
 • Термостійкість системи БІОКАР-МТ® знаходиться на рівні 140оС.
 • Підвищення рН розчину більше 11 призводить до деструкції біополімерів. Розчин не рекомендується застосовувати при разбурюванні великих цементних стаканів.
 • Густина бурового розчину знаходиться в межах 1200-1600 кг/м3.

СКЛАД І ПАРАМЕТРИ ПРОМИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

СКЛАД БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • БІОКАР-компаунд - 5-6% (комплексний реагент, що забезпечує фільтраційні та реологічні властивості розчину);
 • Alevron® - 0,5-1% (НРНТ регулятор фільтрації та реологічних властивостей);
 • хлорид калію - 3-5%;
 • хлорид натрію - аж до насичення;
 • карбонатний наповнювач - 10-15%;
 • К-200 - 1-1,5% (органічний наповнбювач);
 • графіт - до 1% (перед спуском обсадної колони);
 • карбонатні обважнювачі або барит - залежно від необхідної густини;
 • змащувальні добавки, регулятор рН, піногасник, ПАР.

ПАРАМЕТРИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

 • густина - 1200-1600 кг/м3,
 • умовна в'язкість - 60-120 сек,
 • СНЗ - 30/40-40/50 дПа,
 • фільтрація - 4-5 см3 / 30хв,
 • вибійна фільтрація при температурі 140оС і перепаді тиску 5МПа - 20-25 см3/30хв;
 • пластична в'язкість - 30-50 мПа*с,
 • ДНЗ - 140-200 дПа,
 • рН - 9,5-10,5.