ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Технологічні рідини призначені для проведення комплексу робіт із закінчування і ремонту свердловин, у тому числі перфорації, глушіння та інтенсифікації притоку, а також для консервації свердловин і тимчасового блокування привибійної зони пласта.

Сольові та полімер-сольові системи – це розчини солей різної густини, які можуть бути загущені полімерними добавками. Загущення сольових розчинів полімерами дозволяє отримати промивні системи без твердої фази, з регульованими реологічними та фільтраційними характеристиками.

СОЛЬОВІ ПРОМИВАЛЬНІ СИСТЕМИ

 • РЗС-132: густина від 1100 до 1320 кг/м3;
 • РЗС-145: густина від 1320 до 1450 кг/м3;
 • РЗС-155: густина від 1450 до 1600 кг/м3.

ПОЛІМЕР-СОЛЬОВІ ПРОМИВАЛЬНІ СИСТЕМИ

 • Промивальні системи цього типу отримують шляхом розчинення полімерів у розчинах солей при певному співвідношенні їхньої температури і густини. Така технологія дозволяє здійснювати спрямоване регулювання фільтраційних і реологічних властивостей розчинів, без зниження при цьому їхньої густини.
 • Полімер-сольові системи можуть бути виготовлені на основі розсолів, що видобуваються на території України, або на основі сухих солей, що виробляються промисловістю.
 • Полімер-сольові системи можуть бути виготовлені як безпосередньо на свердловині, так і на спеціальному стаціонарному вузлі. Для отримання даної промивальної системи необхідні змішувальні прилади: глино- або гідрозмішувач. Можливе також отримання розчину в бункері цементувального агрегату або безпосередньо у стовбурі свердловини.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 • Густина полімер-сольових промивальних систем може змінюватися від 1100 до 1550 кг/м3.
 • Термостійкість полімер-сольових систем перебуває у межах 120-140оС.
 • Коефіцієнт відновлення проникності колекторів після впливу полімер-сольових промивальних систем перевищує рівень, який забезпечується за умов впливу фільтрату хлоркалієвого бурового розчину, і наближається до рівня, який забезпечується під час застосування РВО.
 • Для забезпечення технологічно прийнятного рівня водовіддачі, концентрація полімеру у системі повинна знаходитися на рівні, що перевищує 3-4% на сухий продукт.
 • Залежно від концентрації полімеру, можлива зміна реологічних властивостей системи у широких межах. Значення реологічних констант розчинів представлені у таблиці:

 

Концентрація
полімеру

Показник консистентності системи - К, дПа. сnПоказник нелінійності системи - n
%при 20°Спри 80°Спри 20°Спри 80°С
2 4.4 1.2 0.77 0.86
3 16.3 4.3 0.69 0.855
4 42.2 9.1 0.68 0.85
5 85.3 16 0.652 0.847
6 99.7 18.4 0.647 0.819
7 164 32.5 0.624 0.793
8 244.8 69.4 0.604 0.704
9 390 93.9 0.532 0.670
10 459 135.5 0.528 0.623

 

ПЕРЕВАГИ

Полімер-сольові промивальні системи мають:

 • високу густину;
 • високу мінералізацію;
 • високий інгібіруючий вплив на глинисті породи.

Порівняно із традиційними сольовими розчинами, полімер-сольові системи мають:

 • низький рівень фільтрації;
 • більш високі реологічні характеристики.

Поєднання таких технологічних властивостей забезпечує значно вищий коефіцієнт відновлення проникності колекторів, аніж під час використання традиційних сольових розчинів.

Полімер-сольові промивальні системи характеризуються:

 • стійкістю до ферментативного розкладання;
 • низькою температурою замерзання (для розчинів із густиною 1280 кг/м3 – нижче -50 оС).
 • екологічною безпекою.

ОБМЕЖЕННЯ

Зі збільшенням густини сольових і полімер-сольових розчинів зростає небезпека кристалізації солей із розсолів при зниженні температури. Температура початку кристалізації для полімер-сольового розчину із густиною 1550 кг/м3 складає -18 ÷-20 оС.