ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Статті

«Mente et malleo»
Обкладинка Диагностирование влияния технологий первичного вскрытия пласта и тампонирования скважин на фильтрационные параметры пород призабойной зоны пласта

Диагностирование влияния технологий первичного вскрытия пласта и тампонирования скважин на фильтрационные параметры пород призабойной зоны пласта

Автор(и)
Г.Г. Ишбаев
,
Ю.В. Зейгман
Рік: 2012
Відвідувань: 608

УДК 662.276

В статье представлен анализ влияния проникновения в пласт бурового и тампонажного раствора на фильтрационные параметры горных пород. Выполнен сравнительный анализ влияния наличия глинистой корки бурового раствора, репрессии на пласт на восстановление проницаемости пород при тампонировании скважин. Приводится количественная оценка загрязнения горных пород при первичном вскрытии пласта и тампонировании скважин.

Ключові слова:
вскрытие
 
зона продуктивных пластов
 
фильтрование
 
Обкладинка Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе

Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе

Автор(и)
А.А. Сарымсаков
,
Д.С. Набиев
,
М.М. Балтаева
Рік: 2004
Відвідувань: 1282

УДК 661.728:677.21.08

Для получения препаратов микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) с устойчивыми гелеобразующими свойствами разработана методика, основанная на обработке хлопковой целлюлозы током сверхвысокой частоты с последующим диспергированием полученного продукта ультразвуком в жидкой фазе. В результате проведенных экспериментов получены образцы МКЦ с размером частиц 1–3 мкм, обладающие высокими значениями степени набухания и водоудержания.

Ключові слова:
гидрогелий
 
диспергированный
 
целлюлоза
 
Обкладинка Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Дослідження бішофіту як інгібітора гідратоутворення

Автор(и)
І.Г. Зезекало
,
А.А. Писаренко
Рік: 1995
Відвідувань: 988

УДК 622.691.4.052

Приведены результаты исследований бишофита о качестве комплексного ингибитораидротообразования и коррозии. Описаны физико-химические свойстоа, а также исследованы условия регенерации бишофита и его коррозионная актионость.

Ключові слова:
агент вытеснения нефти
 
бішофіт
 
гідроутворення
 
ингибитор
 
Обкладинка Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп  модифікованих крохмалів

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
В.М. Руденко
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 1219

О.Ю.Мельник, В.М.Ковбаса, В.М.Руденко, доктори техн. наук, О.Б. Бовсуновська

Дослідження структури і кількісний аналіз функціональних груп модифікованих крохмалів

Крохмаль — основна частина найважливіших харчових продуктів: борошна, картоплі, кукурудзи тощо. Цей полімер є сумішшю двох його різновидів — імпози та амілопектину. Особливості будови і властивостей цих складових, їхнє співвідношення в нативному крохмалі залежать від виду рослинного джерела картопля, рис, кукурудза) і визначають головну ехнологічну властивість, яку нативний крохмаль виявляє у харчових системах.

Ключові слова:
крохмаль
 
Обкладинка Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Автор(и)
В.М. Ковбаса
,
М.В. Лазаренко
,
О.П. Перепелиця
,
О.Ю. Мельник
Відвідувань: 1329

УДК 664.2

Мельник О.Ю., Ковбаса В.М., д-р техн. наук, проф., Перепелиця О.П., Лазаренко М.В., кандидати техн. наук (НУХТ, Київ)

Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів

Для визначення стану вологи у нашивних і модифікованих крохмалях було проведено дослідження термічної стійкості крохмалів різних видів. За допомогою методів термогравіаметрії отримано інформацію про відносну термічну стабільність крохмалю, залежність термостабільності від характеру модифікувальних домішок, роль вологи в кінетиці термічної деструкції. Значний інтерес становлять дослідження реакцій термічного розкладання цих сполук, вивчення умов їх перебігу, виявлення факторів, які сприяють зниженню втрат сировини і стабілізації продуктів.

Крохмалі різних видів широко застосовуються в харчовій промисловості [1], оскільки вони є одними з найпоширеніших натуральних структуроутворювачів, загусник і стабілізаторів. Останнім часом на ринках України з'явилося багато різних видів модифікованих крохмалів, тому актуальним є завдання вивчення фізичних та хімічних властивостей сировини, розроблення нових рецептур харчових продуктів і вдосконалення технологічного процесу.

Ключові слова:
модифікований крохмаль
 
Обкладинка Жидкости глушения и промывки, сохраняющие коллекторские свойства пласта

Жидкости глушения и промывки, сохраняющие коллекторские свойства пласта

Автор(и)
В.Л. Заворотный
,
Д.Ю. Елисеев
,
Е.Г. Гаевой
,
Л.А. Магадова
,
М.А. Силин
Рік: 2009
Відвідувань: 1047

Самой массовой операцией с использованием химических реагентов является операция глушения скважин. Применение качественных жидкостей глушения (ЖГ), ингибированных для предотвращения набухания глинистых минералов, коррозии, образования нерастворимых в воде солей и устойчивых водонефтяных эмульсий позволяет сохранить коллекторские свойства
пластов.

Ключові слова:
коллекторский
 
пласт
 
Обкладинка Закономерности гелеобразования в кислотных золях алюмосиликатов и силикатов

Закономерности гелеобразования в кислотных золях алюмосиликатов и силикатов

Автор(и)
В.Н. Хлебников
Рік: 2009
Відвідувань: 1120

УДК 544.77

Исследованы процессы гелеобразования в кислотных золях кремнезема, полученных при растворении алюмосиликатов, коллоидного кремнезема и жидкого стекла в соляной кислоте. Получены уравнения описывающие зависимости времени гелеобразования от концентрации кислоты и субстрата, температуры и уровня минерализации растворов. Показано, что лимитирующей стадией процесса гелеобразования в кислотных золях кремнезема является реакция протонирования кремниевой кислоты.

Ключові слова:
гелеобразующий компонент
 
Обкладинка Закупоривание трещин: успехи в разработке материалов для борьбы с поглощением бурового раствора

Закупоривание трещин: успехи в разработке материалов для борьбы с поглощением бурового раствора

Автор(и)
Арно Мейер
,
Джереми Гаранд
,
Клифф Фрейтс
,
Сантьяго Пабло Баггини Альмагро
Рік: 2014
Відвідувань: 918

Нефтегазовое обозрение, Сборник III: избранные статьи из журнала "Oilfield Review", том 26, №1 (весна 2014 г.); том 26, №3 (осень 2014 г.).

Обкладинка Замена буровым растворам на углеводородной основе

Замена буровым растворам на углеводородной основе

Автор(и)
Б.М. Дай
,
Д.П. Энрайт
,
Ф.М. Смит
Рік: 1991
Відвідувань: 869

Новая система, заменяющая буровые растворы на углеводородной основе, может повысить ско-
рость проходки, обеспечить устойчивость ствола и предотвратить образование сальников на долоте.
В этой системе применяется полигликолевая эмульсия, чтобы добиться экологической безопасности.

Ключові слова:
углеводородная основа
 
эмульсия
 
Обкладинка Изоляция водопритока в добывающих скважинах с применением тампонажных растворов на углеводородной основе

Изоляция водопритока в добывающих скважинах с применением тампонажных растворов на углеводородной основе

Автор(и)
Н.Н. Ефимов
Рік: 2011
Відвідувань: 745
«Инженерная практика», №7/2011