ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

В Україні

«Mente et malleo»

KharivХарів Іван Юрійович

зав. лабораторії випробування свердловин ПВ «УкрДГРІ». Заслужений винахідник УРСР. Один із фунтадотів ідеї використання безструктурних бурових розчинів з низьким вмісторм твердої фази (БРНВТФ). Один із авторів полімер-інгібірованої системи ПІБР. Автор 117 наукових праць, у тому числі 96 винаходів.

mislyuk maМислюк Михайло Андрійович

д.т.н., проф. кафедри кафедри буріння нафтових і газових свердловин. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Керівник наукової школи - Теоретичні основи прийняття технологічних рішень при бурінні свердловин в ускладнених умовах. Автор більше 280 наукових праць, серед яких 18 монографій і довідників, 52 авторських свідоцтва і патенти на винаходи. Під керівництвом М.А. Мислюка захищено 12 кандидатських дисертацій.

nepomnaishchiyНепомнящий Анатолій Самуїлович

к.т.н. незмінний керівник служби бурових розчинів ДП «Чернігівнафтогазгеологія». Провідний спеціаліст із технології розкриття покладів бішофіту і карналіту. Один із ініціаторів застосування в Україні хлор-магнієвих бурових розчинів, розробник технології регулювання їхніх параметрів. Працював над удосконаленням інгібіруваних розчинів, збільшенням стійкості гірських порід, бурінням сольових відкладень, розкриттям продуктивних пластів.

bulatovБулатов Констянтин Варфоломійович

Заст. директора з буріння «НІІКБ бурового інструменту». Розробляв техніку і технології для горизонтального буріння, відновлення свердловин методом «зарізки» бокових стовбурів.

kuntsiakКунцяк Ярослав Васильович

д.т.н. генеральний директор «НІІКБ бурового інструменту». Працював над створенням інструменту для руйнування порід і обладнання для відбору керну, технології буріння горизонтальних свердловин в Україні. Створив першу в СНД приватну сервісну компанію з відбору керну.

LuzanicaЛужаниця Олександр Васильович

к.т.н. директор ПВ «УкрДГРІ». Автор наукових робіт у галузі гідравліки тампонажних і промивальних рідин, глушіння фонтанів, стійкості гірничих порід, математичного моделювання бурових процесів.

rozengaftРозенгафт Аврам Григорович

к.т.н. зав. лабораторії стійкості стовбурів свердловин ПВ «УкрДГРІ». Один із розробників принципів отримання і застосування інвертних емульсійних розчинів у бурінні. Один із авторів полімер-інгібіруваної системи ПІБР. Працював у сфері дослідження стійкості гірничих порід, розробки полімерних реагентів, підвищення якості розкриття продуктивних пластів. Один із засновників і науковий керівник НВП «Зонд».

polituchiy 2Політучий Олександр Іванович

к.т.н. заст. директора з науки ПВ «УкрДГРІ», засновник і генеральний директор НВП «Зонд».

lubanЛубан Володимир Зельманович

к.т.н. зав. лабораторії фізико-хімії бурових розчинів ПВ «УкрДГРІ». Автор оберненого нафтоемульсійного цементного розчину (ОНЕЦР), калій-алюмінатного бурового розчину (КАБР). Один із авторів полімер-інгібірованої системи ПІБР. Роботи у галузі стійкості гірничих порід, осмосу, застосування вапняно-бітумного розчину і розчинів із низьким вмістом твердої фази.

Yaremiychuk12Яремійчук Роман Семенович

д.т.н., проф. зав. кафедри морських нафтогазових споруд (ІФДТУНГ). Розробник теорії застосування струменевих насосів під час освоєння і експлуатації свердловин. Автор більше 300 статей у наукових журналах, 62 книг та 167 винаходів, підтверджених авторськими свідоцтвами СРСР та патентами Росії, України, Аргентини і Болгарії.

titarenkoТитаренко Надія Харлампіївна

зав. лабораторії бурових розчинів ПВ «УкрДГРІ». Один із засновників української наукової школи бурових розчинів. Стояла у витоків застосування інгібірованих бурових розчинів в Україні.