ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

nepomnaishchiy  Непомнящий Анатолій Самуїлович народився 15 травня 1940 р. в м. Конотоп Сумської області. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища де здобув спеціальність термообробка металу. У 1960 р. влаштувався на роботу у БМУ «Чернігівнафтогазрозвідка» де працював слюсарем. Через 2 роки був направлений на навчання в Куйбишевський політехнічний інститут, який закінчив у 1962 р. за спеціальністю «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу. Після закінчення інституту працював в Чернігівській експедиції глибокого буріння на посаді технолога з бурових розчинів.
  В 1972 р. був запрошений на роботу в Чернігівське відділення УкрДГРІ начальником загону, згодом у 1980 р. на конкурсній основі здобув посаду завідувача лабораторії розкриття та опробування продуктивних горизонтів. Навчався на заочній формі в аспірантурі ВНДІКр нафта.
  Навчання в аспірантурі завершилось успішним захистом кандидатської дисертації в Івано-Франківському інституті нафти і газу (1983 р.). В цьому ж році було присвоєно звання кандидата технічних наук.
  У 1984 Анатолія Самуїловича перевили в ДП «Чернігівнафтогазгеологія» на посаду головного інженера ДМП з технології будівництва свердловин, а в 2002 у зв’язку з реорганізацією підприємства призначали начальником загону нової техніки і технології буріння інженерних досліджень.
  Теоретичні та експериментальні дослідження науковця детально відображені в нормативно-технічній документації, захищені авторськими свідоцтвами і патентами, викладені у спеціальній літературі, розглянуті на міжнародних наукових симпозіумах.
  Анатолій Самуїлович автор і співавтор багатьох рецептур бурових розчинів які успішно використовувались при бурінні глибоких свердловин на території України. Розроблений ним смоло-емульсійний буровий розчин був успішно впроваджений при бурінні свердловини №1 Синевідне, глибиною 7001м.
  Великий вклад науковець зробив не тільки в буріння але і в екологію та медицину. Спільно з іншими видатними науковцями провів дослідження з використання бішофіту в якості пилоподавляючого складу на об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС та на вугільних шахтах Донбасу. Разом із медичним інститутом, науковим центром радіаційної медицини АМН України та державним центром стандартизації і контролю якості природних лікувальних ресурсів виконав комплекс досліджень по розробці нових технологій і організації виробництва медичних препаратів, лікувальних мінеральних вод із природним йодом, бромом, магнієм тощо.
  Науковець приймав участь у багатьох міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах. Його доповіді декілька разів признавались кращими. У 1999 в м. Вільнюс, на розширеному симпозіумі НАТО по проблемі «Використання космічних технологій для запобігання і відстеження злочинів проти навколишнього середовища» А.С. Непомнящий представив доповідь «Природний мінерал бішофіт. Області його застосування», яка була відзначена міжнародним сертифікатом «Обраний науковий дослідник».
  Анатолій Самуїлович член-кореспондент Української нафтогазової академії, автор 65 друкованих та 15 фондових робіт, 10 патентів. За сумлінну працю нагороджений медалями ВДНГ СРСР та УССР, медаллю ім. В. І. Лучицького «За заслуги у розвідці надр», відзначений знаком «Изобретатель СССР».
  А.С. Непомнящий автор «Проекту розвідки та дослідно-промислової експлуатації Новоподільського родовища калійно-магнієвих солей». Встановлено, що загальні балансові запаси та перспективні ресурси сирої руди бішофіту Новоподільського родовища, згідно протоколу ДКЗ України, складають понад 1,2 млр. т. Соціально-економічний ефект від реалізації даного проекту полягає у збільшенні кількості робочих місць при бурінні свердловин, експлуатації розсолопромислу. Збільшення обсягів перевезень залізничним транспортом до 500-800 тис.т/рік та створення нової сировинної бази в Україні.