ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

yaremiychuk1  Народився 19 листопада 1936 року в с. Зібранівка Снятинського району Івано-Франківської області в родині хліборобів. З дитинства навчений до праці, талановитий, надзвичайно вимогливий до себе Роман Яремійчук закінчив з відзнаками Дрогобицький нафтовий технікум (1950–1954) та нафтовий (газонафтопромисловий) факультет Львівського політехнічного інституту (1954–1959). Відразу після отримання диплому і до грудня 1966 року працював помічником бурильника, інженером, старшим інженером та начальником дільниці, начальником виробничо-технічного відділу та заступником директора контори розвідувального буріння тресту «Західбурнафтогаз». Навчання в очній аспірантурі Всесоюзного НДІ бурової техніки (м. Москва) проходило під науковим керівництвом професора М.С. Тимофеєва та завершилося у червні 1969 року успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Исследование усталостной прочности стенок скважин с учетом температурных условий, возникающих при бурении». Згодом у 1982 році захищає докторську дисертацію «Совершенствование технологии освоения скважин путем управления состоянием приствольной зоны».
  Після присудження наукового ступеня кандидата технічних наук був призначений керівником відділу промислових випробувань цього ж інституту в м. Івано-Франківськ, який очолював сім років. За цей час відділ став базою для випробування новітніх на той час технологій, інструментів та бурового обладнання. Випробовувалися новітні конструкції кулястикових (шарошкових) та алмазних доліт, компоновки низу бурильної колони, турбобури і електробури, телесистеми, здійснено промислове опробування буріння свердловин з продувкою вибою стиснутим повітрям, природним газом, аерованими сумішами. На Долинському і Старосамбірському нафтових родовищах було пробурено 11 розгалужено-горизонтальних свердловин електробурами із застосуванням Харківських телесистем.
З числа співробітників цього відділу 14 захистили кандидатські, 5 докторські дисертації, згодом 5 стали Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Пізніше колишні співробітники цього відділу - О. Мессер і Г. Чайковський призначалися директорами цього ВНДІ бурової техніки , а Л. Райхерт очолював один з найбільших відділів даного інституту у Москві.
  У 1976 році Романа Семеновича запросили в Івано-Франківський інститут нафти і газу (нині — Національний технічний університет нафти і газу) на посаду проректора з наукової роботи (1976–1986 рр.). За роки роботи на посаді проректора, інститут за обсягом наукових розробок і об’ємом договірних робіт увійшов в число десяти кращих вишів України.
  Упродовж наступних років до 2010 року працював деканом двох факультетів та завідувачем двох кафедр. У 1993 році ініціював створення кафедри морських нафтогазових споруд, а у 2002 році спільно з Національною академією природоохоронного та курортного будівництва був організатором і першим деканом спільного з ІФНТУНГ факультету морських нафтогазових технологій. Кафедра та факультет були першими в Україні і дозволили наситити ДАТ "Чорноморнафтогаз" новими фахівцями.
  Роман Семенович Яремійчук – член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, призначався членом експертної ради ВАК України. Він є членом Президії колегії Державної комісії з корисних копалин України. Під науковим керівництвом професора Р.С. Яремійчука захищено 14 кандидатських та дві докторські дисертації. Серед його учнів відомі в Україні науковці В. Світлицький, Г. Семак, Л. Райхерт, В. Возний, Г. Савюк, Ю. Лубан, Я. Фемяк, М. Лігоцький, О. Бачеріков та інші.
  Роман Семенович – автор і співавтор 62 книг ( монографій, двомовних словників, підручників, навчальних посібників, довідників ), більше 300 наукових статей, 167 винаходів (авторські свідоцтва СРСР, патенти України, Росії, Аргентини, Чехословаччини), а також більше 120-и публікацій в газетах і журналах України. Рецензував безліч книг (підручників, енциклопедій, монографій), виданих в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Києві, Донецьку, Мінську та Тюмені.
  Його найбільш важливі роботи присвячені міцності та деформуванню стінок свердловин, технології освоєння свердловин зі створенням багаторазових миттєвих депресій і репресій на пласт за допомогою струминних апаратів (ці технології та обладнання стали серійними в Росії, Україні та багатьох інших країнах світу). В розробці конструкцій струминних апаратів, а також їх використанні в процесі освоєння і експлуатації свердловин велика роль належить інженерам В. Лотовському , Б.Кифору, Г. Черновій, О. Храбатину, В. Возному. Останніми роками розвиваються роботи по дослідження кавітаційної пульсації в потоці бурового розчину на вибої свердловини, а також здійснено обґрунтування кавітаційної обробки високов’язких рідин для зменшення їх в’язкості при підійманні нафти на поверхню та для транспортування в’язких рідин через трубопровід.
  Роман Семенович з 1978 до 2003 р. очолював президію науково-технічних товариств Івано-Франківської області, обирався головою Івано-Франківського відділення наукового товариства ім. Шевченка (1994—2003 рр.), головою опікунської ради української гімназії в Івано-Франківську (1991—2003 рр.), з 2005 року обраний заступником голови Кримського відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Нагороджений Російською академією природничих наук почесною срібною медаллю ім. В. Вернадського, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 1981 та 1982 роках став лауреатом премій Мінвузу СРСР та Мінвузу УРСР за наукові роботи та цикл монографій, лауреат конкурсу ім. Е.Б. Чекалюка Української нафтогазової академії за цикл підручників українською мовою, заслужений діяч науки і техніки (1988), лауреат державної премії України у галузі науки і техніки (2008). ВДНГ СРСР нагороджувало Р.С. Яремійчука 13 золотими, срібними та бронзовими медалями за представлені експонати нової техніки, а ВДНГ УРСР – 7 дипломами І та ІІ ступеня за експонати та демонстрування їх на виставці. Володіє галузевими нагородами НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта», ДАТ «Чорноморнафтогаз» за внесок у розвиток техніки та технології буріння свердловин. У 1986 році нагороджений Міністерством нафтової промисловості медаллю «Заслужений нафтовик СРСР».
  Від першого шлюбу з Ларисою Бова (1959 - 1961 рр.) в Романа Семеновича є дочка Ліліана - дитячий хірург, кандидат медичних наук, внучка Кристина і правнучка Єва. Від другого шлюбу з Кристиною Гук - Червінською (1967 - до нині) є дочка Ольга - балерина Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької, внуки Михайло, Дмитро, Давид, Рафаель і внучка Габріела.
Р.С. Яремійчук відвідав більше 30-ти країн світу (США, Франція, Бразилія, Фінляндія, Аргентина, В’єтнам та інші). Його життєве кредо: «Не відкладати роботу на завтра», «Не кривдити людей, допомагати їм у скрутний час».
  Ось такий життєвий шлях доктора технічних наук, професора, академіка і віцепрезидента Української нафтогазової академії Яремійчука Р.С., того, хто ніколи не заздрить досягненням інших й намагається допомагати тим, хто потребує його допомоги, хто самовіддано працював і працює так, як привчили його батьки ще з дитинства.