ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Свердловина з горизонтальною ділянкою в зоні залягання продуктивних пластів, проектна глибина буріння – 5245/6053 м.
Дана свердловина вперше на родовищі має розкрити продуктивний інтервал, представлений тріщинуватими карбонатними відкладами. Такий підхід повинен суттєво збільшити зону дренування та забезпечити високу продуктивність.
За проектом уся свердловина, за виключенням палеогенових відкладів і крейди, що містять горизонти з питною водою, мають розкриватися на вуглеводневій промивальній рідині ІЕР Witer II. Для запобігання забрудненню водоносних пластів, при їх розкритті буде застосовуватися екологічний, спеціально розроблений буровий розчин на основі крохмального реагенту.
Така технологія, що вперше була впроваджена на попередній свердловині, виявилася надзвичайно ефективною. Була досягнута рекордна швидкість буріння – проектну глибину 5360 м досягли за 78 доби. Промисловий дебіт, що перевищував геологічні прогнози, отримали через 99 діб від початку буріння (100 СВЕРДЛОВИН ПІД ПРАПОРОМ ГЕОСИНТЕЗА. Застосування ІЕР WITER-II при бурінні колоїдальних мезозойських глин).
Застосування розчину на вуглеводневій основі дозволяє об’єднати в одному інтервалі зони з несумісними умовами буріння – відклади пластичних глин юри і тріасу, та з відкладами крихких і уламкових аргілітів карбону. Це дозволяє зменшити діаметр буріння та створює технічні можливості для розкриття глибоких продуктивних горизонтів від 6000 м і більше. На даній свердловині технічною колоною Ø245 мм буде перекритий інтервал відкритого стовбуру 650 – 4000 м, що теж є своєрідним рекордом.
Ми розраховуємо, що застосування ІЕР Witer II в інтервалі набору кривизни дозволить досягти високої стійкості стінок свердловини при меншій густині бурового розчину, а в продуктивних пластах – високої якості первинного розкриття.


ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ.

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø340 мм – 650 м;
Колона Ø245 мм – 4000 м; 
Колона Ø178 мм (по вертикалі/стовбуру) – 5175/5504 м; 
Хвостовик Ø127 мм (по вертикалі/стовбуру) – 5175/5504 – 5245/6053 м.

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Кондуктор Ø340 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Перша технічна колона Ø245 мм – ІЕР «Witer II»; 
Експлуатаційна колона Ø178 мм – ІЕР «Witer II»;
Хвостовик Ø127 мм – ІЕР «Witer II».


Термін буріння свердловини – 190 діб.
Температура на глибині 5245 м – 153 оС.

Густина бурового розчину в інтервалі 650-4000 м – 1180-1250 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 4000-5504 м – 1700-1800 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 5504-6053м – 1150-1250 кг/м3.