ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Свердловина похило-скерована з S-подібним профілем. Інтервал набору кута починається у зоні відкладів юрської системи на глибині 1000 м. Для попередження втрати стійкості стінок свердловини при бурінні цього інтервалу планується використання NDDM ("non-dispersing drilling mud" або «Буровий розчин з недиспергуючою твердою фазою», посилання на впровадження). 
Після спуску технічної колони Ø245 мм, розчин в свердловині буде замінений на вуглеводневу промивальну рідину ІЕР Witer II. Розраховуємо, що застосування ІЕР Witer II дозволить досягти високої стійкості стінок свердловини, а в продуктивних пластах – високої якості первинного розкриття.

ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ.

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø340 мм – 310 м;
Колона Ø245 мм (по вертикалі/стовбуру) – 2790/2833 м; 
Колона Ø178 мм (по вертикалі/стовбуру) – 5140/5212 м; 
Фільтр-хвостовик Ø127 мм (по вертикалі/стовбуру) – 5040/5112 – 5477/5549 м.

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Кондуктор Ø340 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Перша технічна колона Ø245 мм:
   гуматний буровий розчин – ≈ 310 – 845 м;
   буровий розчин з недиспергуючою твердою фазою NDDM – ≈ 845 – 2790/2833 м;
Експлуатаційна колона Ø178 мм – ІЕР «Witer II»;
Фільтр-хвостовик Ø127 мм – ІЕР «Witer II».


Термін буріння свердловини – 150 діб.
Температура на глибині 5477 м – 131 оС.

Густина бурового розчину в інтервалі 310-2833 м – 1120-1160 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 2833-5212 м – 1190-1210 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 5212-5549 м – 1220 кг/м3.