ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ.

ПРОЕКТНА КОНСТРУКЦІЯ:
Колона Ø473 мм – 300 м;
Колона Ø340 мм – 2200 м; 
Колона Ø245 мм – 4677 м; 
Колона Ø178 мм – 5100 м; 
Хвостовик Ø127 мм – 5000 – 5450 м.

ТИП ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ: 
Кондуктор Ø473 мм – прісний глинистий буровий розчин; 
Перша технічна колона Ø340 мм – БРНВТФ; 
Друга технічна колона Ø245 мм – полімерінгібований розчин «ПІБР-2М»; 
Експлуатаційна колона Ø178 мм – полімерхлоркалієвий буровий розчин «П-ХКР»;
Хвостовик Ø128 мм – ІЕР «Witer - II».

Термін буріння свердловини – 185 діб.
Температура на глибині 5450 м – 158 оС.

Густина бурового розчину в інтервалі 300-2200 м – 1160 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 2200-4677 м – 1230-1250 кг/м3;
Густина бурового розчину в інтервалі 4677-5100 м – 1800 кг/м3.
Густина бурового розчину в інтервалі 5100-5450 м – 2000 кг/м3.