ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Комплексний реагент, полімерна основа безглинистої промивальної рідини «БІОКАР®». ТУ У 24.1-34962841-005:2009

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Технічна суміш сухих компонентів, які у водному середовищі утворюють в’язку, тиксотропну суспензію.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 • Розчинність у воді: 95-98%.
 • Зовнішній вигляд готового до застосування реагенту: в’язка рідина білого кольору.
 • Густина реагенту: 1020-1030 кг/м3.
 • Рівень рН: 8,5-9.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕАГЕНТУ

 • Для виготовлення реагенту придатний будь-який вузол змішування (глинозмішувач, гідрозмішувач, БПР, АППЖ), що здатний створювати інтенсивне перемішування і безперервно підтримувати цей процес протягом 4-х годин. Важливим є рівномірність змішування всього об’єму і відсутність зон застою у ємності для приготування.
 • Ємність для приготування заповнюється чистою, прісною водою.
 • Під час змішування у воду додається сухий реагент із розрахунку 60 кг на 1 м3 рідини.
 • Суміш перемішують не менше 4-х годин. Потім готовий реагент може бути введений у буровий розчин «БІОКАР®», його можна використовувати у вигляді полімерної основи для його виготовлення.

ГАЛУЗЬ І СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

 • Реагент «Біокар-компаунд» призначений для приготування безглинистого бурового розчину «БІОКАР®», надання йому специфічних реологічних, структурно-механічних та фільтраційних властивостей.
 • Після приготування реагенту «Біокар-компаунд», у нього вводять інші компоненти системи «БІОКАР®»: бактерицид, солі, мастильні домішки, регулятор рН, кольматанти. Після змішування протягом 30-40 хвилин суміш можна застосовувати як буровий розчин.
 • Залежно від геологічних умов - пластової температури, активності глинистих порід і необхідної густини - мінералізація бурового розчину «БІОКАР®» може змінюватись. Відповідно, розрізняють дві модифікації системи «БІОКАР®» і «БІОКАР-МТ®». Остання призначена для найбільш жорстких умов буріння і характеризується високою густиною, термостійкістю і підвищеними інгібуючими властивостями.
 • Вміст реагенту «Біокар-компаунд» у безглинистому буровому розчині перебуває у межах (у перерахунку на суху речовину):
  • у системі «БІОКАР®» - 6-7%;
  • у системі «БІОКАР-МТ®» - 7-9%;
 • Властивості реагенту «Біокар-компаунд», як інгібітора, забезпечують ефективне придушення гідратації і набухання глинистих порід у системах «БІОКАР® та «БІОКАР-МТ®». Це є доречним для роботи у найбільш складних гірничо-геологічних умовах і на великих глибинах.
 • Реагент «Біокар-компаунд» має побічну інгібуючу і флокуляційну дію щодо вибуреної глинистої породи, знижує ймовірність сальникоутворення на елементах КНБК і долоті, зменшує напрацювання промивної рідини, покращує умови роботи устаткування із очищення бурового розчину.
 • За необхідності можливо використовувати реагент «Біокар-компаунд» спільно із полімерними реагентами інших типів: КМЦ, біополімерами, крохмалем тощо.

ПЕРЕВАГИ

 • Реагент «Біокар-компаунд» дозволяє отримати тиксотропну промивальну систему, що забезпечує утримання обважнювача і шламу, піднятого шляхом буріння, у підвішеному стані без використання глинистих матеріалів. Повне виключення глинистої складової зі складу розчину дозволяє звести до мінімуму незворотне забруднення розкритих продуктивних колекторів.
 • Реагент «Біокар-компаунд» надає буровому розчину унікальні реологічні властивості, що забезпечують ефективну очистку вибою, винесення шламу на поверхню із горизонтальних та похилих стовбурів, відсутність додаткового гідравлічного опору під час промивання.
 • Інгібуюча властивість реагенту «Біокар-компаунд» у поєднанні із аналогічною дією солей, дозволяє збільшити стійкість стінок свердловин, зменшити кавернозність стовбура, попередити набухання і осипання порід.
  Полімерна складова реагенту «Біокар-компаунд» представлена полісахаридними компонентами, що мають властивість біологічного розкладання. Це повністю знімає проблему зниження проникності в наслідок адсорбції полімерів на поровій поверхні колекторів.
 • У поєднанні з карбонатними і органічними реагентами кольматантами «Біокар-компаунд»  забезпечує створення на поверхні продуктивного пласта непроникного фільтраційного екрану. Це попереджає утворення великої зони проникнення і поглинання розчину. Таким чином, створюються умови для безпечної роботи у проникних інтервалах, у тому числі в зонах АНПД.
 • «Біокар-компаунд» добре комбінується із усіма типами високомолекулярних полімерних реагентів, які традиційно застосовують під час буріння свердловин. Термостійкість системи «БІОКАР®» - 120-130оС, системи «БІОКАР-МТ®» - 140-150оС.
 • Відмінністю реагенту є низька фільтрація оброблених ним розчинів за пластових температур (НРНТ).
 • «Біокар-компаунд» забезпечує високі мастильні властивості промивних рідин. Без застосування додаткових мастильних домішок КТК бурових розчинів на його основі знаходиться на рівні 0,15-0,18.
  Реагент «Біокар-компаунд» входить до речовин третього класу небезпечності.
 • Реагент «Біокар-компаунд» стійкий до впливів моно- і полівалентної сольової агресії. Компоненти реагенту не утворюють нерозчинних сполук під час контакту із породами та пластовими флюїдами.
 • У системі на основі реагенту «Біокар-компаунд» можливо контролювати вміст бактерициду. Це дозволяє регулювати процеси біологічного розкладу полісахаридів за його мінімальної концентрації. Таким чином, з одного боку вдається уникнути руйнування промивальної системи і пов’язаного з цим перевищення витрат реагентів, з іншого боку – знизити загальну токсичність бурового розчину і підвищити його екологічність.

ОБМЕЖЕННЯ

 • Виготовлення реагенту «Біокар-компаунд» потрібно здійснювати на основі чистої прісної води.
 • Для виготовлення реагенту треба використовувати пристрої для змішування.
 • Процес приготування реагенту триває не менше 4-х годин.
 • Якщо рівень рН у розчині вище 11, це викликає деструкцію біополімерів. Розчин на основі реагенту «Біокар-компаунд» не рекомендовано застосовувати під час розбурювання великих цементних стаканів.
 • Полісахаридна основа реагенту «Біокар-компаунд» схильна до біологічної деструкції. Це потребує використання бактерицидів у системах на основі реагенту.
 • Термостійкість реагенту «Біокар-компаунд», залежно від ступеня мінералізації бурового розчину, перебуває у межах 120-150оС

ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Реагент «Біокар-компаунд» надходить до споживача у сухому вигляді. Реагент пакують у паперові мішки (30 кг). Реагент «Біокар-компаунд» рекомендовано зберігати у сухому вентильованому приміщенні.