ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Реагент-стабілізатор бурових розчинів, органічний інгібітор глини та глинистих сланців, полімерна основа промивальної системи ПІБР. ТУ У 20.1-34962841-006:2013

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Технічна суміш сухих компонентів, які у водному середовищі утворюють акриловий полімерний реагент. 

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

 • Зовнішній вигляд готового до застосування реагенту:в’язка рідина темно-бурого кольору зі слабким запахом аміаку.
 • Вміст сухих речовин у реагенті: 12%.
 • Густина реагенту: 1040-1060 кг/м3.
 • Рівень рН:11,2-12,0.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕАГЕНТУ

 • Набрати у глиномішалку  2 м3 води.
 • Ввести у глиномішалку  125 кг каустичної соди та перемішувати впродовж 15-20 хвилин.
 • Ввести у глиномішалку  360 кг полімерної основи реагенту «AbramiX®» та перемішувати не менше 4-х годин.
 • Наповнити глиномішалку  водою (4 м3) та перемішувати 15-20 хвилин.
 • Витримувати реагент у стані спокою 24 години.
 • Реагент готовий до застосування після завершення періоду витримки.

Увага! Чітко дотримуйтесь цієї технології виготовлення реагенту.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 • Реагент «AbramiX®» призначений для стабілізації бурових розчинів та інгібування глинистих порід.
 • Реагент «AbramiX®» використовується практично в усіх типах промивних рідин на водній основі, за виключенням систем, що містять полівалентні катіони у кількості понад 0,08-0,10%.
 • Вміст реагенту у буровому розчині знаходиться у межах (у перерахунку на суху кількість):
 • в БРНСТФ - 0,6-0,8%;
 • в інгібованому і мінералізованому - 2-3%.
 • Ефективність реагенту «AbramiX®» зростає за умов його сумісного використання із реагентами інших типів:  ВЛР, КМЦ, біополімерами тощо.

ПЕРЕВАГИ

 • Застосування реагенту «AbramiX®» дозволяє суттєво збільшити стійкість стінок свердловин, зменшити кавернозність стовбура, попередити набрякання й осипання порід, а також відновити прохідність бурового інструменту у зонах інтенсивного осипання і обвалів, що втратили міцність через взаємодію із промивною рідиною.
 • «AbramiX®» добре комбінується із усіма типами реагентів, які традиційно застосовують під час буріння свердловин в Україні. Відмінністю реагенту є надзвичайно низька вибійна фільтрація оброблених ним розчинів при температурах 120-140оС. Термостійкість промивної рідини на основі реагенту «AbramiX®» перевищує 180оС.
 • Реагент забезпечує високі мастильні властивості промивних рідин. Без застосування додаткових мастильних добавок КТК бурових розчинів, на основі реагенту  «AbramiX®» знаходиться на рівні 0,15-0,18.
 • Забезпечує  зниження періодичності хімічних обробок промивних рідин.

ОБМЕЖЕННЯ

 • Фактором обмеження під час використання реагенту «AbramiX®» є вміст іонів полівалентних металів у фільтраті промивних рідин на рівні, що перевищує 0,08-0,10%.
 • Під час збільшення концентрації полівалентних іонів більш ніж на 0,10%, і внаслідок проявлення води чи здійснення розбурки цементу, можливе підвищення фільтрації промивальної рідини. У таких випадках перед застосуванням реагенту «AbramiX®» слід провести додаткову обробку бурового розчину кальцинованою содою.
 • Побічним ефектом від застосування реагенту «AbramiX®» є можливе підвищення реологічних і структурно-механічних параметрів промивальних рідин. Цей ефект особливо проявляється за умов високого вмісту твердої фази внаслідок забруднення промивальної рідини шламом вибурених порід.

ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Реагент «AbramiX®» надходить до споживача у сухому вигляді. 

Реагент складається із двох компонентів: полімерної основи та каустичної соди. Компоненти реагенту надходять до споживача у поліпропіленових і паперових мішках: каустична сода - 25 кг, полімерна основа реагенту - 30 кг.

Реагент «AbramiX®» рекомендовано зберігати у сухому вентильованому приміщенні. 

Реагент-стабілізатор бурових розчинів, органічний інгібітор глини та глинистих сланців