ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ

Розробка і сервіс бурових промивальних рідин

Принципово новий тип крохмального реагенту для виготовлення бурових розчинів і спеціальних рідин для закінчення і ремонту свердловин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

колоїдний розчин крохмалю, клейстеризованого у сольовому розсолі.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 • Розчинність у воді: 100%.
 • Зовнішній вигляд: в’язка рідина, блідо-сірого або сіро-зеленого кольору.
 • Вміст сухих речовин у реагенті: 2-10%.
 • Густина реагенту: 1250-1450 кг/м3.
 • Рівень рН: 6,0-6,5.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕАГЕНТУ

 • КСГ утворюється у процесі змішування суспензії крохмалю у розчинах деяких типів солей при певному співвідношенні їхньої температури і густини.
 • КСГ може бути виготовлений на основі розсолів, які видобувають на території України. Або на основі сухих солей, виготовлених в промислових умовах.
 • КСГ може бути виготовлений як, безпосередньо, на свердловині, так і на спеціальному стаціонарному вузлі. Для отримання
 • КСГ необхідно застосувати глино- або гідрозмішувач. Також КСГ можна отримати у бункері цементувального агрегату або, безпосередньо, у стовбурі свердловини.
 • Шляхом змінення концентрації крохмалю можливо регулювати в’язкостні властивості КСГ у широких межах.

ГАЛУЗЬ ЗСТОСУВАННЯ

 • Реагент для обробки бурових розчинів.
 • Основа рідини для глушіння, ремонту і перфорації (густина сумішей без додавання обважнювачів від 1100 до 1450 кг/м3).
 • В’язко-пружні розділювачі і буферні рідини.
 • Рідини гідророзриву і рідини-носії розклинюючого матеріалу.
 • Суміші для тимчасового блокування привибійної зони пласта.

ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ОБРОБКИ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ

 • КСГ може бути використаний для обробки усіх типів бурових розчинів на водній основі. Застосування КСГ призводить до зниження водовіддачі і підвищення інгібуючих властивостей промивальних систем.
 • Бурові розчини на основі КСГ мають високий рівень мінералізації і можуть бути застосовані як для буріння хемогенних відкладів, так і для розкриття нестійких теригенних комплексів.
 • Промивальні рідини на основі КСГ забезпечують інгібуючу дію на глиновміщуючі породи на рівні висококальцієвого бурового розчину, а коефіцієнт відновлення проникнення колекторів – на рівні хлоркалієвого бурового розчину.
 • Вміст реагенту у буровому розчині знаходиться у межах 1,8-2,0% (у перерахунку на суху речовину).

ПЕРЕВАГИ

Порівняно із традиційним крохмальним реагентом КСГ має:

 • більш високі реологічні характеристики;
 • більш високі стабілізаційні властивості;
 • більш високу густину;
 • стійкість до ферментативного розкладу (що дозволяє застосовувати його для обробки усіх типів бурових розчинів і спеціальних рідин);
 • високу інгібіруючу дію на глинисті породи;
 • розчини на основі сольових гелів не викликають розчинення солей під час проходки сольової товщі;
 • сольові гелі можуть бути основою для створення безглинистих промивальних рідин із межею обважнювання до 2300 кг/м3.
 • Ефективність КСГ найбільш яскраво проявляється в обважнених високомінералізованих промивальних системах, які використовуються для розкриття хемогенних товщ із пропластками калійно-магнієвих солей. КСГ забезпечує зниження витрат крохмалю, обважнювачів і солей для підвищення мінералізації промивальних рідин.
 • КСГ є рідиною, що практично не фільтрується. Це дозволяє максимально забезпечити збереження природних колекторських властивостей порід.
 • Суміші на основі КСГ мають низьку температуру замерзання (для розчинів із густиною 1280 кг/м3 - нижче -50оС).
 • Термостійкість сумішей на основі КСГ - 120-140 оС.
 • КСГ не токсичний та екологічно безпечний.

ОБМЕЖЕННЯ

В процесі первинної обробки спостерігається коагуляція і збільшення водовіддачі промивальної рідини. Ефект загущення рідини посилюється зі збільшенням вмісту твердої фази. Після введення розрахункової кількості КСГ, параметри промивальної рідини стабілізуються.

КСГ сумісний лише із реагентами, що є стійкими до полівалентної сольової агресії: крохмаль, КМЦ, КССБ тощо.